Oddělení mikrobiologie v Příbrami otestovalo více než 1600 vzorků na kornavirus

Foto: archiv Oblastní nemocnice Příbram

PŘÍBRAM – Oddělení Mikrobiologie a parazitologie může vypadat ve výpisu všech nemocničních provozů možná nenápadně. Jeho význam je však pro nemocnici naprosto klíčový, což se potvrdilo i nyní v době epidemie koronaviru.

Primář MVDr. Petr Ježek a jeho tým se během roku potýká s velmi širokou škálou různých vyšetření a testů. Zajišťují například identifikaci patogenů v lidském těle, pomáhají určovat nejvhodnější antibiotika pro léčbu pacientů a další důležité služby pro nemocnici i externí lékaře. Prakticky ze dne na den se náplň tohoto oddělení změnila. Pomocí PCR (z angl. Polymerase Chain Reaction assay) metodiky denně zkoumala desítky vzorků, zdali se u nich neprokáže pozitivní nález onemocnění Covid-19.

„Museli jsme doslova ze dne na den omezit provoz a vytvořit dva týmy lidí, kteří se dokáží zastoupit a nemohou se vzájemně nakazit. Tyto poloviční skupiny lidí musely kromě Covid – 19 provádět i další nezbytné testy, které jindy dělá celý tým. I když těch ostatních vzorků bylo méně, než je obvyklé, byla to zkouška toho, co vydržíme,“ říká primář MVDr. Petr Ježek.

Test na Covid – 19 probíhá až na bázi genů

Samotné testy na onemocnění Covid – 19 trvají několik hodin a vyžadují speciální přístrojové vybavení. Jde o velmi přesnou a sofistikovanou metodu, která je založena na principu replikace nukleové kyseliny. V první fázi je třeba, aby se v tzv. izolátoru extrahovala nukleová kyselina (RNK nebo DNK) z viru. Ta (nebo resp. její část) je pak v druhé fázi na jiném přístroji (tzv. termocykleru) namnožena (amplifikována). Tím vznikne velký počet kopií, které jsou následně analyzovány a v některých případech je lze i kvantifikovat. Tímto způsobem lze identifikovat přítomnost (nebo chybění) příslušného patogena (v tomto případě viru SARS CoV 2) ve vyšetřovaném vzorku a někdy lze i stanovit jeho množství. Takto bylo během posledních týdnů otestováno přes 1600 vzorků.

Tato metoda je velmi citlivá a spolehlivá. Podle primáře Ježka se dá říci, že je to nejpřesnější metoda, která je v praxi v laboratořích našeho typu v současné době používaná.

První akreditace ve Středočeském kraji

Deklarovaná přesnost a spolehlivost vyšetřování musí být potvrzena získanou akreditací. Tu pro testování vzorků Covid-19 získala příbramská nemocnice jako první ve Středočeském kraji, krátce po vyhlášení nouzového stavu.

„Bylo nutné deklarovat přesně metodu, kterou používáme, včetně všech detailů. Dále bylo třeba prokázat příslušnými certifikáty, že je naše laboratoř akreditovaným pracovištěm. To ale jsme a kromě českých certifikací máme také certifikáty na některé naše metody z anglických a německých kontrol kvality,“ vysvětlil primář Petr Ježek.

Koronavirus rozhodně není jediným nebezpečným mikroorganismem, který laboratoř testuje. Už se tu setkali například i s TBC, tyfem, listériemi, některými druhy patogenních vibrií, nebezpečnými toxigenními stafylokoky a dalšími vysoce infekčními onemocněními. K diagnostice a práci jim napomáhá například multiplexové vyšetření PCR, které v rámci jednoho testu umí rozpoznat celou škálu patogenů a napomoci tak rychlému a přesnému nalezení původce a včas tak, zahájit vhodnou léčbu.

Co na závěr k epidemii

„Ukázaly se charaktery lidí v dobrém i špatném a vyzkoušeli jsme si, že se dokážeme rychle adaptovat na nově vzniklé podmínky. V mikrobiologii se pohybuji od roku 1986 a nic takového jsem zatím nezažil a už ani zažít nechci,“ uzavírá s úsměvem epidemii koronaviru primář Ježek.

Princip PCR reakce (autor obr. L.Staněk)

 

Martin Janota,

tiskový mluvčí Oblastní nemocnice Příbram

Komentáře