Od půlky června je Vltava splavná od Českých Budějovic až do Prahy

PRAHA – Povodí Vltavy zahájilo od soboty 13. června provoz přes plavební komoru na vodním díle Kořensko. Tím bude Vltavská vodní cesta od Českých Budějovic až do Prahy splavná v celém rozsahu.

Zahájení provozu je umožněno dosažením hladiny v nádrži vodního díla Orlík na kótu 347,60 metrů nad mořem. Ta je limitní pro zahájení proplavování přes plavební komoru Kořensko. „V pátek 12. června byly na plavební komoře osazeny plavební znaky a od soboty 13. června od 8 hodin ráno je plavební komora na vodním díle Kořensko v provozu,“ uvádí generální ředitel státního podniku Povodí Vltavy Petr Kubala.

Zajištění plavebních hloubek pod vodním dílem Kořensko na konci vzdutí přehradní nádrže Orlík umožní splavnost Vltavy od Českých Budějovic až do Prahy. Foto: archiv Středočeských vodních cest

Proplavování bude možné od pondělí do soboty v časech od 8 – 12 a od 13 do 19 hodin, v neděli potom od 8 do 12 a od 13 do 17 hodin, v souladu s Informací Státní plavební správy č. 35.

„Zvýšení hladiny vody v nádrži Orlík umožnily vydatnější dešťové srážky v tomto týdnu, které způsobily vzestup hladin vodních toků na přítoku do nádrže. Mohl tak být zvýšený objem akumulované vody v zásobním prostoru nádrže Orlík a zprovozněna tak plavební komora Kořensko,“ uzavírá Petr Kubala.

Plavební sezóna na Vltavě se pomalu rozjíždí.

 

Komentáře