O obchvatu diskutovalo asi čtyřicet lidí

V pátek dopoledne se diskutovalo o jihovýchodním obchvatu města.

PŘÍBRAM – Veřejného projednání trasy druhé části jihovýchodního obchvatu města se v pátek 21. června dopoledne v zasedacím sále zastupitelstva účastnily asi čtyři desítky lidí především z dotčených oblastí Zdaboř a Březové Hory. Nejčastěji se v průběhu dvouhodinové diskuze mluvilo o obavách ze zvýšeného hluku, který může způsobit tranzitní doprava.

Jihovýchodní obchvat města má za cíl ulevit dopravně přetížené obci Bohutín a městské části Březové Hory tím, že provoz odkloní kolem Tisové, městské části Zdaboř a osady Žežice směrem k Brodu. „Hluk z dopravy ale sníží na Zdaboři kvalitu bydlení a proto chceme, aby se udělaly kroky nad rámec, který by jen splňoval normy, ale naopak by kvalitu bydlení na Zdaboři až tolik nezhoršil,“ uvedl jeden z obyvatel Zdaboře Petr Šedivý.

Investiční referent z Ředitelství silnic a dálnic Josef Jacko přítomné ujistil, že obchvat se bude stavět v celé své délce desetikilometrů. „Pouze první a třetí etapa byly sloučené do jedné a nyní je to tedy úsek jedna od Brodu na Novou Hospodu,“ vysvětlil Jacko.

Investiční referent ŘSD Josef Jacko (uprostřed s mikrofónem).

Jeho slova uvítal i přítomný starosta města. „V současné době jsme realizaci obchvatu nejblíže v celého jeho historii,“ uvedl příbramský starosta Jan Konvalinka s tím, že přeci jen město má k projektu několik dílčích připomínek, které sepsalo a předalo zhotoviteli stavby.

Také přítomní občané Březových Hor by viděli obchvat stát už co nejdříve. Vladimír Srnka, který bydlí přímo u hlavního silničního tahu v této části Příbrami, připomněl výsledky měření hustoty provozu z posledních let.

Pro stavbu se vyjádřil i zastupitel Jiří Holý, který je jedním z majitelů, kteří pod budoucí trasou obchvatu vlastní nejvíce pozemků. „I nám, kteří jsme původně proti obchvatu byli poměrně zásadně, došlo, že jiná trasa není možná a budeme rádi, že nám tato stavba pomůže,“ řekl Holý, který ale nicméně také přednesl několik svých dílčích připomínek k plánované stavbě obchvatu.

Diskutoval i zastupitel Jiří Holý (stojící uprostřed).

Naopak zcela proti stavbě se vyjádřil zemědělec Josef Benda z Tisové, kterému obchvat rozdělí pole prakticky na dva lány a zkomplikuje mu také na ně přístup pro jejich obdělávání. „Celý tenhle projekt je nesmysl, měl se dávno zavrhnout a hledat jiné řešení,“ řekl.

Josef Jacko z ŘSD uvedl, že pokud vše půjde dobře, tak stavba by mohla začít v roce 2023. Nicméně právě případ Josefa Bendy napovídá, že u výkupu některých pozemků mohou nastat komplikace. Nicméně výsledkem pátečního setkání je, že na jeho základě bude, po zapracování podaných námitek, vydáno územní rozhodnutí pro stavbu obchvatu Příbrami.

Komentáře