Některé zelené plochy se budou sekat méně. Město tak chce podpořit biodiverzitu

PŘÍBRAM – Město v několika poslední letech zavedlo systém omezeného sečení trávy na několika vytipovaných lokalitách v rámci snahy o podporu biodiverzity a odolnosti městského porostu proti klimatickým výkyvům. Tento krok má za cíl podpořit pestrost rostlinného pokryvu a zároveň přilákat různé druhy hmyzu do městských zelených ploch.

Podle místostarosty Miroslava Peterky se ponecháním vyššího travního drnu dosáhne lepší odolnosti proti vysokým teplotám a podpoří se biodiverzita města. Vytipované lokality zahrnují tradiční plochy u Gymnázia Legionářů, v sadě Na Leštině, v ulici Mariánská a u hřiště na Čertově pahorku, stejně jako louky pod březohorským hřbitovem, za Junior klubem a v Lesoparku Litavka. Technické služby spolu s Odborem životního prostředí vytipovaly další vhodné travní porosty ve dvorech v Ostravské ulici, Petra Bezruče, Aloise Jiráska, v sadu na Svaté Hoře, ve dvoře za Riegrovou ulicí, v parku na nádraží a pod hřištěm na Komenského náměstí.

Všechny vytipované lokality budou označeny cedulkami a sečení trávy na nich proběhne pouze dvakrát v průběhu sezony. Okraje pozemků budou posekány tak, aby byla zajištěna viditelnost u komunikací a aby trávník nepřerůstal do chodníků. Na větších pozemcích budou vysekány cestičky pro průchod mezi kvetoucími letničkami.

Nový systém omezeného sečení trávy v Příbrami je pozitivním krokem k podpoře biodiverzity a odolnosti městského porostu. Doufejme, že se tento trend bude dále rozvíjet a že města budou v budoucnu věnovat větší pozornost ochraně a podpoře místní přírody.

Komentáře