Napouštění orlické nádrže nejdéle v květnu

ORLICKÁ PŘEHRADA – Letošní napouštění orlické nádrže se o něco zpozdí. V současné době pokračují práce na prohloubení plavební dráhy na konci vzdutí orlické nádrže v úseku Podolsko – Kořensko. V únoru se ale bohužel vyskytly zvýšené průtoky, které si vynutily přerušení stavebních prací na jeden měsíc, proto budou tyto práce dokončeny až v dubnu.

Do konce dubna tedy bude udržována hladina nádrže Orlík pod kótou 344,00 metrů nad mořem, aby bylo možno výše uvedené prohloubení plavební dráhy dokončit. „Dokončení prací v průběhu dubna zajistí, že již nebude následně nutné snižovat hladinu a zvýší se tak komfort plavební veřejnosti i rekreantů. Napouštění nádrže Orlík na letní úroveň hladiny tak zahájíme neprodleně po ukončení stavebních prací, nejpozději od začátku května,“ uvádí generální ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala. Další pohyb hladiny vody v nádrži Orlík, v průběhu celé letní sezóny, již bude závislý pouze na hydrometeorologických podmínkách při plnění všech účelů nádrží Vltavské kaskády.

„Pokud se týká snížení hladiny v orlické nádrži, z důvodu výstavby protipovodňového opatření na hrázi vodního díla Orlík, spočívající ve výstavbě doplňkového bezpečnostního přelivu, bude snížení hladiny realizováno až ke konci plavební sezóny v roce 2022,“ dodává Petr Kubala.

Komentáře