Napouštění bazénů může ovlivnit tlak a kvalitu vody

Březnice - náměstí

BŘEZNICE – Vzhledem k blížícímu se období zvýšených nároků na odběry pitné vody žádá vedení města veřejnost, aby šetřila pitnou vodou. Pokud by se totiž používala k napouštění bazénů, mlže snížit tlak a zhoršit kvalitu vody ve vodovodu.

„Tato voda není určena pro plnění bazénů, zálivky, mytí aut apod., je primárně určena pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou a jejího využití k hygieně Vzhledem k blížícímu se období zvýšených nároků na odběry pitné vody žádáme o šetření vodou z veřejného vodovodu,“ konstatoval starosta Petr Procházka s tím, že voda z vodovodního řadu není určená pro plnění bazénů.

,

Komentáře