Nadační fond Albert naděloval i na Příbramsku

STŘEDNÍ ČECHY – Nadační fond Albert slavnostně ocenil v sídle Krajského úřadu Středočeského kraje v Praze úspěšné organizace v programu „Bertík pomáhá 2018“. O vítězích rozhodli svými hlasy zákazníci více než dvou desítek obchodů Albert ve středních Čechách. Celkově rozdělil Nadační fond Albert v kraji mezi projekty na podporu vzdělávání a rozvoje dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí 450 tisíc korun.

„Velmi nás těší, že se díky běžnému nákupu v Albertu mohli lidé blíže seznámit s činností dětských domovů či neziskových organizací v jejich okolí a organizace měly možnost představit svou práci veřejnosti,“ řekla Petra Režná, programová manažerka Nadačního fondu Albert. „Zákazníci ve středních Čechách podpořili například psychoterapii, tréninkové byty pro mladé dospělé žijící v dětském domově, doučování či různorodé volnočasové aktivity pro děti ze sociálně ohroženého prostředí. Patří jim za to naše velké poděkování,“ upřesnila.

Slavnostní setkání u příležitosti ocenění vítězných organizací hostil Krajský úřad Středočeského kraje v Praze. „Děkuji Nadačnímu fondu Albert, který pomáhá dětem ze znevýhodněného sociálního prostředí při jejich vstupu do samostatného dospělého života, a také zákazníkům tohoto obchodního řetězce, kteří se do této smysluplné akce zapojili.,“ sdělila radní pro oblast sociálních věcí Aneta Heřmanová.

Program Bertík pomáhá je součástí aktivit Nadačního fondu Albert a v souladu s jeho posláním podporuje projekty zaměřené na vzdělávání a rozvoj dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí.

Bertíci pomáhají i s učením

V každém z pěti regionů ve Středočeském kraji se o hlasy zákazníků ucházely dva nejlepší projekty vybrané odborníky. Nadační fond Albert mezi ně na základě hlasování zákazníků ve 22 místních obchodech Albert rozdělil 450 tisíc korun.

Mezi deset podpořených organizací ve středních Čechách patří Organizace Tosara, z. s., Dětský domov Beroun, Výchovný ústav a středisko výchovné péče Buškovice, Dětský domov Nové Strašecí, Dětský domov HUSITA, o. p. s., Organizace Ponton, z. s., Dětský domov Nymburk, Organizace Semiramis z. ú., Soukromý dětský domov SOS 92 a Společnost Orlíček Přední Chlum, o. p. s.

Spolupráci s Nadačním fondem Albert si pochvaluje třeba Jana Müllerová, ředitelka Dětského domova v Berouně: „Výhra nás naprosto překvapila a zároveň velmi potěšila. Díky ní budeme moci našim dětem s kombinovaným postižením a narušenými komunikačními dovednostmi dopřát psychoterapii, která dětem pomáhá se socializací a zvládáním běžných situací.“ Možnost individuálního rozvoje vyzdvihuje i vedoucí nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Semiramis Lenka Bednářová: „Výhra pokryje pravidelné doučování dětí, jejichž rodiny by si ho nemohly dovolit. Dětem to pomůže vypořádat se s nástrahami osnov škol a umožní jim to zažít ve škole úspěch.“

Program „Bertík pomáhá“ navazuje na úspěšnou kampaň „S Bertíkem za dětským úsměvem“, která slavila úspěch v prodejnách Albert už v letech 1999-2012 a za tu dobu podpořila stovky charitativních projektů částkou převyšující 80 milionů korun.

V Obchůdcích si děti ze středních Čech vydělaly přes 100 tisíc korun

Nadační fond Albert vznikl v roce 2009 za účelem podpory zdravého životního stylu dětí i jejich rodičů a podpory vzdělávání, integrace a rozvoje dětí ze sociálně znevýhodněných skupin. Zdravé stravování podporuje Nadační fond Albert prostřednictvím vzdělávacího programu Zdravá 5, který ve 334 školách a školkách ve Středočeském kraji přiblížil principy zdravého životního stylu už více než 44 tisícům dětí. Sociálně znevýhodněné děti fond podporuje díky programům Bertík pomáhá, Do Alberta na praxi nebo Obchůdky s Albertem, který přibližuje základy podnikání a připravuje je tak na vstup na reálného života. V posledních dvou letech se do Obchůdků v kraji zapojilo pět dětských domovů a dohromady utržily více než 100 tisíc korun.

Oceněné projekty v regionech Středočeského kraje:

Organizace Tosara, z. s. – projekt Podpora předškolního vzdělávání dětí

Projekt se zaměřuje na předškolní přípravu znevýhodněných dětí a tím usnadňuje jejich integraci do společnosti. Podporuje také rodiče dětí, kterým pomáhá se vzděláváním.

Dětský domov Beroun – projekt Podpora pro dětskou duši

Projekt cílí na speciální a individuální vzdělávání dětí s kombinovaným postižením a narušenými komunikačními dovednostmi. Pomocí psychoterapie pomáhá dětem se socializací a zvládáním běžných situací.

Výchovný ústav a středisko výchovné péče Buškovice – projekt Sportem proti drogám

Cílem projektu je poskytnout dětem široké spektrum terapií, kroužků a volnočasových aktivit, které pomáhají při jejich vzdělávání a opětovném zapojení do společnosti.

Dětský domov Nové Strašecí – projekt Podpora vzdělávání a zájmových aktivit

Cílem projektu je podpora úplného středního a odborného středního vzdělávání a zájmových aktivit dětí. Ty získají kvalitní vzdělání a po odchodu z dětského domova budou připraveny na samostatný život.

Dětský domov HUSITA, o. p. s. – projekt Tréninkový byt pro mladé dospělé žijící v dětském domově

Projekt poskytuje mladým dospělým samostatné bydlení na zkoušku, učí je hospodařit s penězi či nakupovat a tím zmírňuje rizika, která přináší definitivní odchod z dětského domova.

Organizace Ponton, z. s. – projekt Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Bedna

Cílem projektu je zajištění chodu volnočasového zařízení Bedna, ve kterém mladí dospělí smysluplně tráví čas a rozvíjí své osobnosti.

Dětský domov Nymburk – projekt Bertík pomáhá psychoterapií

Projekt se zaměřuje na zajištění služeb psychoterapeuta, který pomáhá dětem s handicapem v nelehkých životních situacích, podporuje je a poskytuje jim odbornou péči.

Organizace Semiramis z. ú. – projekt N-klub

Projekt podporuje děti ze sociálně slabých rodin, kterým se nedaří ve škole. Děti motivuje, pomáhá jim s doučováním a s řešením jejich školních neúspěchů.

Soukromý dětský domov SOS 92 – projekt Tréninkový byt

Projekt připravuje děti na samostatný život před dovršením 18 let. Děti se učí samostatnosti a také hospodaření s domácností. Díky tomu pak lépe zvládají přechod do dospělého života.

Společnost Orlíček přední Chlum, o. p. s. – projekt Rozvojem rodičovských kompetencí před návratem do rodiny

Projekt se zaměřuje na podporu dětí bez rodin. Děti se učí osvojit si základní rodičovské dovednosti, aby v životě neselhaly jako jejich rodiče.

 

Komentáře