Na obnově Svatohorských sadů se podílí i děti z výchovného ústavu

Svatohorské sady. Foto: archiv spolku Svatohorské sady Příbram

PŘÍBRAM – Revitalizace ovocných sadů na Svaté Hoře v Příbrami dále pokračuje. Organizace Svatohorské sady Příbram se rozhodla vrátit krásu a udržovaný vzhled sadů, které trpěly dlouhodobou nedostatečnou údržbou. Projekt získal díky hlasování občanů města také podporu prostřednictvím grantové výzvy Vy rozhodujete, my pomáháme od Nadačního fondu Tesco.

Revitalizace zahrnuje pokácení náletových dřevin a výsadbu nových ovocných stromů, jako jsou třešně, jabloně, hrušně, slivoně a meruňky. „Svatohorské sady si z dětství pamatuji jako krásné, udržované místo, kde jsem trávil velkou část volného času. Bohužel poslední desítky let nebyla údržbě sadu věnována dostatečná pozornost, čímž došlo k rozrůstání náletových dřevin a keřů, které bránily správnému růstu ovocných. Tento neutěšený stav mě přivedl k tomu, že jsem se s pomocí pár přátel rozhodl pustit do revitalizace,“ vysvětluje vznik iniciativy Luboš Řezáč, zakládající člen organizace Svatohorské sady Příbram. K úspěchu projektu také přispívá spolupráce s výchovným ústavem v Obořišti a Probační a mediační službou České republiky. „Děti mají možnost si brigádně přivydělat, což samy velmi oceňují, a i my jsme za tuto pomoc nesmírně rádi,“ dodává Řezáč.

Na obnově sadů se podílí také veřejnost včetně dětí.

 

Díky podpoře města a veřejnosti získal projekt také dvojnásobný úspěch v hlasování grantového programu Tesco. „Jsme moc rádi, že můžeme podporovat projekt revitalizace Svatohorských sadů. Jedním z našich závazků je být dobrým sousedem v místě našeho podnikání a pomáhat rozvoji místních komunit,“ říká Katarína Navrátilová, generální ředitelka společnosti Tesco s tím, že v rámci grantové výzvy se dočkalo podpory již 2 300 dobročinných projektů, mezi které se rozdělilo přes 50 milionů korun.

Plodiny z revitalizovaných sadů se využívají k výrobě přírodních jablečných moštů a jsou distribuovány do škol. Svatohorské sady se tak díky aktivitám spolku i dětí z Obořiště pomalu opět stávají místem odpočinku a konání různých kulturních akcí.

Součástí iniciativy je také zvelebování okolí, včetně výměny osvětlení, stavby laviček a odpadkových košů. Budoucí plány zahrnují informační tabule, opravu cest a silnic. Projekt Svatohorské sady Příbram si klade za cíl trvale obnovit a rozvíjet tuto oblast.

Komentáře