Most v Počaplech bude zřejmě hotový dřív, než se předpokládalo

Foto: ŘSD

POČAPLY – Nový most na silnici I/19 v Počaplech na Březnicku již získal svůj tvar. K vybetonované hlavní nosné konstrukci přibyla římsa, která se betonovala koncem minulého týdne.

„Most díky ní bude širší než původní a bezpečnější pro chodce. Užší římsa bude vybetonována i na druhé straně mostu. Postupně se začne odstraňovat bednění skruže a její železná nosná konstrukce, aby se uvolnil prostor pod mostem a mohly pokračovat dokončovací práce na dolní stavbě a úpravě koryta,“ říká Martin Buček z týmu komunikace Ředitelství silnic a dálnic. Na horní stavbě bude provedena izolace hlavní nosné konstrukce včetně pokládky litého asfaltu. Za oběma mostními opěrami ještě dojde k položení betonu drenážním betonem a postupně se práce přesunou také na přechodovou oblast mostu.

„Výstavba nového mostu probíhá podle harmonogramu a pracujeme i s urychlením termínu uvedení do provozu mostu v režimu předčasného užívání stavby o proti plánovanému termínu počátkem října tohoto roku,“ dodává Martin Buček.

Komentáře