Městská policie bude v Dobříši kontrolovat odpalování rachejtlí

Ilustrační foto.

DOBŘÍŠ – Odpalovaní rachejtlí a další zábavní pyrotechniky je ve městě omezené vyhláškou. Na její dodržování budou v době adventu na území Dobříše dohlížet strážníci městské policie. Používání zábavní pyrotechniky v jiné dny, než povoluje vyhláška, je přestupek, za který hrozí bloková pokuta.

Blíží se Vánoce a také konec roku, tyto události mnozí lidé oslavují odpalováním nejrůznějších rachejtlí, ale tato činnost má také svá pravidla. Město Dobříš schválilo počátkem letošního roku obecně závaznou vyhlášku o veřejném pořádku, která omezuje používání zábavné pyrotechniky na území města. Podle ní se smí tento typ pyrotechniky v Dobříši používat na veřejných i neveřejných prostranstvích ve vzdálenosti větší než 20 metrů od budov, vozidel a jiného majetku pouze ve dnech 30. 4. a 6. 12. každého roku od 18 do 22 hodin a dne 31. 12. každého roku od 18 hodin do jedné hodiny ráno následujícího dne a roku. „Dle vyhlášky je používání zábavné pyrotechniky mimo dny a místa stanovené touto vyhláškou činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci,“ uvedla na webových stránkách města radní pro bezpečnost a správu majetku města Markéta Čermáková.

Kdo tyto bude odpalovat petardy a rachejtle mimo uvedené dny a časy, tak se tím dopouští přestupku, za nějž mu hrozí finanční postih. „Strážníci budou důsledně dohlížet na dodržování podmínek používání zábavné pyrotechniky, přestupky budou řešit blokovou pokutou,“ vysvětlila Markéta Čermáková s tím, že pokud by chtěl kdokoli udělit z vyhlášky výjimku, tak musí zažádat radu města nejméně 45 dní před pořádáním akce. Město ale připravuje novelizaci, kde se má tato lhůta zkrátit jen na 15 dní.

Komentáře