Město dotaci na rekonstrukci hasičské zbrojnice nedostalo

PŘÍBRAM – Vedení města ve spolupráci s hasičskou jednotkou žádalo o dotaci pomocí které chtěla provést rekonstrukci hasičské zbrojnice na Březových Horách. Jednat se mělo zejména  o zázemí v půdních prostorách. Dotaci se však nepodařilo získat.

„Ve spolupráci z hasičskou jednotkou z Březových Hor jsme požádali o dotaci ve výši asi 2,6 milionu korun na rekonstrukci hasičské zbrojnice. Rádi bychom březohorským hasičům touto cestou mohli dopřát modernější zbrojnici proto, že jsou velice aktivní a pomáhají městu nejen v krizových situacích při požárech a povodních ale i při kulturních a společenských akcích,“ uvedl k podání dotace starosta města Jan Konvalinka.

Mělo jít o vestavbu, která by měla vzniknout na stávající půdě nad garážemi. Zde mělo vzniknout několik místností a sociální zařízení zejména pro potřeby výjezdové jednotky hasičů.

Březohorská jednotka hasičů je od tohoto roku předurčena na výjezdy k dopravním nehodám. Proto byla také vybavena vyprošťovacím hydraulickým zařízením, které má umístěné v zásahovém cisternovém automobilu MAN. K dnešnímu dni jednotka eviduje více jak sto výjezdů k různým mimořádným událostem jako jsou požáry, dopravní nehody,čerpání vody, likvidace padlých stromů a podobně. To samozřejmě klade vysoké nároky na zasahující hasiče a právě pro ně mělo vzniknout nové zázemí na půdě.

velitel Radek Blajer při ukázce výstroje

Rozšířit zázemí bychom moc potřebovali, sloužit má především hasičům, kteří se účastní výjezdů, pro které je třeba zajistit dobré podmínky,“ uvedl Radek Blajer velitel březohorských hasičů.  „Příští rok opět požádáme město, aby znovu zkusilo dotaci,  nebo aby našlo prostředky na zázemí ze svých prostředků,“ ještě doplnil Blajer. 

Poslední větší investicí do budovy hasičské zbrojnice byla v roce 2009 rekonstrukce střechy nad garážemi. Pak už šlo jen o drobné opravy a údržbu. Co se týče vozového parku, pak poslední velkou investicí byla v roce 2014 přestavba účelové nástavby zásahového vozidla Tatra 815 za 1,4 milionů korun, která byla částečně hrazena z dotace Středočeského kraje ve výši jednoho milionu korun.

Komentáře