Město chce podpořit profesionální hasiče finanční částkou dvě stě tisíc

PŘÍBRAM – Rada města vyhověla žádosti Hasičského záchranného sboru (HZS) Středočeského kraje, Územního odboru v Příbrami o poskytnutí finančního příspěvku.

Profesionální hasiči se obrátili na město s žádostí o poskytnutí finančních prostředků k dofinancování investičních i neinvestičních výdajů souvisejících s provozem jednotky požární ochrany ve městě Příbram. Na návrh radního Petra Rottera (ANO) rada města doporučuje zastupitelům schválit tento příspěvek ve výši 200 000 Kč.

Dosud město schválilo několik příspěvků pro HZS v Příbrami, ale vždy se jednalo o příspěvek na pořízení konkrétní věci jako například 300 000 Kč na pořízení seskokové podušky nebo 100 000 korun na pořízení nové čtyřkolky. Tentokrát radní navrhují zastupitelům pro HZS schválit 200 000 Kč na dofinancování investičních i neinvestičních výdajů. 

Slavnostní předání seskokové podušky
Předání nové čtyřkolky

Jednotku HZS Příbram přitom ze zákona financuje stát. Město ze zákona financuje zajištění požární ochrany našeho města prostřednictvím svých Jednotek sborů dobrovolných hasičů.V letošním roce na ně podle rozpočtu vynaloží celkem 1,3 miliónů korun. Teď k nim pokud to zastupitelé schválí přidá zřejmě ještě dalších 200 000,- Kč pro jednotku HZS v Příbrami.

Komentáře