Město bude zjišťovat, jak reálná by byla propojka ulic Zdabořská a Rožmitálská

PŘÍBRAM – V letošním rozpočtu města je počítáno s finanční částkou na zhotovení technické studie proveditelnosti propojení ulic Zdobořské a Rožmitálské. 

V roce 2005 vznikla urbanistická studie rozvoje místní části Zdaboř a to zejména rozvojových oblasti označených jako 3B3 a 3B6.V této studií se mimo jiné počítalo s komunikací, která by propojil stávající silnici Zdabořskou se silnicí Rožmitálsku. Ta má vést podle studie zástavbou  rodinných domů a bytových jednotek jako nová páteřní komunikace. 

V letošním roce má vedení města vyčleněno  v rozpočtu častku asi 200 tisíc korun na zpracování technické studie provedveditelnosti této navrhované komunikace. 

„Studie má sloužit k tomu, abychom zjistili jak moc je tato komunikace potřebná, kolik by stála a jak dlouho by trvala její výstavba,“ uvedla Eva Švehlová, tisková mluvčí města.

V souvislosti s výstavbou Jihovýchodní obchvatu, jeho druhou částí, ktera má propojit Brod přes Zdaboř a napojit se právě na Rožmitálsku silnici za Bohutinem se ale zdá studií navrhovaná propojka silnic Zdabořská X Rožmitálská jako nadbytečná. Navíc občané Zdaboře si ji nepřejí a dlouhou dobu už  prostřednictvím spolků a také Osadního výboru usilující o vyjmutí této plánované komunikace z územního plánu. 

Zde zmiňovaná studie rozvoje Zdaboře z roku 2005.

Komentáře