Maturity: Zrušeny maturitní slohy. Didaktické testy budou, ale studenti na ně dostanou více času.

ČR – Maturanti letos nebudou psát slohové práce z českého a cizího jazyka. Další části zkoušek se uskuteční, ale na didaktické testy dostanou studenti více času a pro školní část maturit prodlouží ministerstvo školství termín, do kdy se mohou konat, řekl ministr Robert Plaga. Ředitelé budou moci profilovou část maturit posunout tak, že bude končit 25. června, praktické zkoušky bude možné konat až do 27. srpna.

Letošní maturity měly podle původního harmonogramu začít slohovými pracemi 1. dubna a skončit profilovými zkouškami nejpozději 10. června. Ani jeden termín již neplatí, maturity začnou až 3. května didaktickými testy. Před nimi maturanti nic psát nebudou. „Jsou zrušeny slohové práce, to znamená, slohové práce z českého a cizího jazyka nebudou v jarním termínu,“ řekl ministr školství Robert Plaga. Maturitní slohy zrušil ministr druhý rok v řadě, nepsaly se již loni, kdy maturitám rovněž předcházelo období s distanční výukou.

Ačkoli i premiér Andrej Babiš vyzýval ke zrušení didaktických testů, ty se letos uskuteční, studenti ale budou mít drobnou úlevu – u jazyků dostanou deset minut navíc, u matematiky čtvrt hodiny navíc k jejich vyplnění. Podle Plagy nebyl ke zrušení testů důvod ani v nynější situaci, kdy se studenti mnoho měsíců učí na dálku.

„Didaktické testy tvoří minimum pro všechny. Je to minimální úroveň garantovaná státem a je možné připravit se na ni distančně,“ zdůvodnil ministr. Větší úlevu dostanou maturanti ze středních zdravotnických škol, kteří místo přípravy ve školách pomáhají v nemocnicích zvládnout pandemii covidu-19. I oni budou muset testy absolvovat, ale dostanou dva opravné termíny místo jednoho.

Profilovou část maturit budou moci ředitelé středních škol vyhlásit téměř v jakýkoli červnový termín. „V profilové části umožníme ředitelům škol, aby upravili formu zkoušky, a zároveň jsme se rozhodli, že bude prodlouženo období až do 25. června. Pro praktické zkoušky bude období prodlouženo až do 27. srpna,“ avizoval Plaga.

Změní se i podoba závěrečných zkoušek učňů. Budou mít dvě části místo tří. Praktická zkouška bude povinná pro všechny, písemnou či ústní určí škola. I u učňovských zkoušek prodloužilo ministerstvo termín, kdy se mohou konat, a to do 31. srpna.

Rozhodující pro připuštění k maturitě nebo závěrečným zkouškám nebude hodnocení z druhého pololetí posledního ročníku, nýbrž již z prvního pololetí. Od února doporučil ministr zaměřit výuku jen na předměty ke zkouškám.

O podobě maturit jednal ministr Plaga s učiteli a řediteli, zjišťoval také názory studentů. Podle zástupců středoškoláků by maturanti uvítali buď zrušení maturitních testů, nebo ústní části maturit. Zrušení didaktických testů podpořil i premiér. V neděli upřesnil, že by neměli test psát žáci středních zdravotnických škol, kteří místo výuky pomáhají v nemocnicích zvládat pandemii, považoval by však v tom případě za spravedlivé, aby je nepsali ani ostatní maturanti

Naopak předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová nebo předseda Unie školských asociací CZESHA Jiří Zajíček by nechtěli zkoušky redukovat. Podle Schejbalové by se výsledky redukovaných maturit mohly jevit jako méně hodnotné.

Případné úlevy pro studenty zdravotních škol, kteří pomáhali s epidemií v nemocnicích, by se podle ředitelů daly řešit třeba nabídkou pozdějšího termínu testů. Jako problém viděli zástupci škol hlavně praktické zkoušky v oborech, kde kvůli výuce na dálku už řadu týdnů není možný odborný výcvik.

Podle údajů Cermatu se k jarnímu termínu maturit přihlásilo celkem 80 795 studentů, z nichž 72 751 má zkoušku skládat poprvé. Na společnou část maturitní zkoušky, která se dělá povinně z češtiny a dále z matematiky nebo cizího jazyka, se chystá 77 150 studentů, z toho 70 990 je přihlášeno k prvnímu pokusu.

SOUHRN ZMĚN V JARNÍCH TERMÍNECH MATURIT:

  • státní část – didaktické testy (3.–7. 5.): prodloužen čas na vyplnění u českého jazyka na 85 minut, u cizích jazyků na 110 minut, u matematiky na 135 minut
  • profilová část – slohové práce (plánována od 1. 4.): zrušena
  • profilová část – praktická (plánována 1. 4.–10. 6.): prodloužena do 27. 8.
  • profilová část – ústní (plánována 16. 5.–10. 6.): prodloužena do 25. 6.

Komentáře