Majitelé automobilů s propadlou STK, kteří parkují na pozemních komunikacích město vyzvalo k nápravě

PŘÍBRAM – Městská policie zdokumentovala několik případů, kdy na pozemní komunikaci stojí automobil s registrační značkou, ale bez platné STK.

Majitelé těchto vozidel mají buď obnovit platnost STK, nebo vozidlo odstranit a odstavit mimo pozemní komunikaci. Všechny výzvy jsou umístěny na úřední desce města.

Za odstranění se nepovažuje přemístění vozidla na jinou pozemní komunikaci nebo veřejné prostranství. Pominutí důvodů pro odstranění vozidla z komunikace máte povinnost prokázat vlastníku komunikace předložením příslušných dokladů o platné STK. V opačném případě, pokud neprovedete nápravu stavu ve lhůtě 2 měsíců od doručení této výzvy, uplatní město Příbram, jako vlastník komunikace, na níž je vozidlo odstaveno, další postup dle §19d zákona o pozemních komunikacích. Vozidlo bude převezeno na odstavné parkoviště a Vám budou naúčtovány veškeré náklady s tím spojené. Jako další krok bude zahájeno řízení o přestupku v rámci kterého lze uplatnit pokutu až do výše 300.000,- Kč.

Více informací naleznete na úřední desce města : Úřední deska – Aktuální (pribram.eu)

Zde je foto některých aut v ulicích města bez platné STK

Komentáře