Lokality ke koupání na Příbramsku mají až na dvě výjimky výbornou kvalitu vody

STŘEDNÍ ČECHY – Začátkem tohoto týdne proběhla již třetí plánovaná kontrola koupališť ve volné přírodě spojená s odběrem vzorků koupacích vod na jednotlivých sledovaných lokalitách.

V posledních 14 dnech převažovalo výrazně teplé a slunečné počasí, krátkodobě přerušované dešťovými přeháňkami. Tento vývoj počasí se projevil vcelku logicky i na kvalitě povrchových vod. Většina sledovaných koupacích oblastí má vodu na výborné úrovni, např. lokality Středočeské části nádrže Orlík, kde průhlednost dosahuje až do 2,5 – 3 m, nebo na většině sledovaných profilů na přehradní nádrži Slapy. Výborná kvalita vody je i v řadě ostatních sledovaných koupacích oblastích a malých přírodních koupalištích.

Přestože na podstatné části sledovaných a kontrolovaných lokalit je, jak již bylo uvedeno stav výborný, na některých koupalištích se fytoplankton ve zvýšeném množství projevil. Zvýšil se tak obsah chlorofylu a voda má sníženou průhlednost. Tento stav je v současnosti v písníku Bakov na Mladoboleslavsku, v přírodním koupališti Vyžlovka a rybníku Jureček v oblasti Praha-východ. Vyskytující se fytoplankton je v převážné většině tvořen řasami a obsahy sinic nejsou natolik významné, že by to znamenalo nějaká omezení pro koupající se návštěvníky. Voda v uvedených lokalitách je tudíž hodnocena klasifikačním stupněm 2, což znamená voda vhodná ke koupání s mírně zhoršenými vlastnostmi.

Zvýšené obsahy sinic se však vyskytly na dvou lokalitách přehradní nádrže Slapy, konkrétně v koupací oblasti Živohošť a Županovice na Příbramsku. V těchto lokalitách obsah sinic dosáhl úrovně, při které je voda hodnocena stupněm 3. Pro návštěvníky to sice neznamená žádné omezení v koupacích aktivitách, nicméně lidem se sníženou imunitou, případně alergikům, dětem či těhotným ženám však doporučujeme, aby se po vykoupání vždy osprchovali.

Vzhledem k předpovědím, slibujícím na příští dny pokračování výrazně teplého a slunečného počasí, může dojít ke zhoršení kvality vod i na dalších lokalitách.

Další kontroly proběhnou podle monitorovacího kalendáře na začátku prázdnin, konkrétně v pondělí 4. července. Na obou lokalitách, hodnocených v současnosti 3. stupněm kvality, budou odběry provedeny ve zkráceném termínu již začátkem příštího týdne.

Na každé kontrolované lokalitě se nejprve provede vizuální posouzení vody a následně je odbornými pracovníky akreditované laboratoře odebrán vzorek vody. Některé ukazatele, jako např. teplota vody nebo průhlednost, se zjišťují přímo na místě, ostatní ukazatele se analyzují z odebraného vzorku v laboratoři.

 

Komentáře