Lokalita U Slávie v Dobříši je nyní bezpečnější

Foto: město Dobříš

DOBŘÍŠ – Více jak půlroku trvaly stavební práce v ulici U Slavie v Dobříši. Zahrnovaly mimo rekonstrukci komunikace také opravy přilehlých křižovatek na obou koncích ulice (B. Smetany x Příbramská x Školní), ale také uprostřed, úpravy vedlejší ulice (Husova), výstavbu nového chodníku a instalaci nového veřejného osvětlení. Tato  část města je tak nyní mnohem bezpečnější.

Stavební úpravy komunikace v ulici U Slavie realizovala společnost ZNAKON a. s. v termínu od 2. 10. 2020 do 15. 4. 2021. V rámci stavby došlo nejprve k rozsáhlé obnově vodohospodářských zařízení. Dále byl téměř po celé délce ulice (331 m) vybudován nový jednostranný chodník z betonové dlažby a po obou stranách ulice vznikla nová parkovací stání ze zasakovací dlažby. Na západním okraji ulice a také uprostřed ní byly zvýšeny křižovatky z betonové dlažby, které mají za úkol hlavně zpomalit a zklidnit dopravu v této obytné zóně. Na opravenou vozovku byl položen nový asfaltový povrch a v celé délce ulice bylo obnoveno také veřejné osvětlení, kde bylo instalováno 13 nových lamp s úspornými LED panely.

Spokojenost s celkovou opravou ulice U Slavie vyjádřil vedoucí Odboru místního rozvoje města Dobříše Miloslav Modlík, který měl stavbu na starost: „Stavební úpravy ulice U Slávie se myslím povedly. Na přípravě rekonstrukce se spolupodíleli obyvatelé této ulice, kteří v průběhu výstavby prokázali trpělivost a schovívavost.“

Podobně se při kolaudaci stavby vyjádřil také zpracovatel projektu Jiří Cihlář: „Já osobně jsem s realizací projektu spokojený. Původní projekt se hodně předělával podle přání obyvatel. V původním plánu třeba vůbec nebyl chodník a dodatečně se řešilo také zjednosměrnění ulice.“

Celkové náklady stavebních úprav činily 6,48 milionů korun. Celkové náklady obnovy veřejného osvětlení, kterou realizovala souběžně ve spolupráci s dodavatelem stavebních úprav společnost Dokas Dobříš s. r. o. činily 469 tis. Kč.

„Lokalita U Slavie byla několik let ve špatném technickém stavu, obzvláště po obnově vodohospodářské infrastruktury. Stavební úpravy nejen, že vytvořily novou vozovku a parkovací plochy, ale jako klíčovou součást vnímám vznik pohodlného chodníku pro pěší, hojně využívaného při docházce do škol. Ačkoliv kvůli výrazně nižším finančním možnostem města jsme museli zpomalit tempo oprav místních komunikací, v plánu na roky 2022 a 2023 jsou také stavební úpravy okolních navazujících ulic, zejména ulice Husova a Mánesova,“ připomněl dobříšský místostarosta Tomáš Vokurka.

 

Komentáře