Lidová řemesla ve skanzenu

VYSOKÝ CHLUMEC – Areál Skanzenu ve Vysokém Chlumci dnes ožije více než dvěma desítkami řemesel spjatých s venkovským hospodářstvím a lidovým stavitelstvím. Z řemesel, která se uplatnila i při stavbě tohoto skanzenu, bude k vidění práce tesaře, kováře a příprava hliněných omítek. V provozu bude pila na vodní pohon a mlýn.

Svůj um předvedou také například hrnčíři, košíkáři, provazník, řezbáři, včelaři, přadleny nebo soustružníka opracovávajícího dřevo na archaickém pružinovém soustruhu. Bude se také péct chleba a perníky, předvádět výroba skleněných korálků, voskových svíček, píšťalek, dřevěných násad na nářadí i práce s kukuřičným šustím. Novinkou letošního Dne řemesel bude bednářská dílna, ve které budou vznikat dřevěné džbery, vědra a štoudve.

Program doplní vystoupení flašinetáře Jana Bondry a folkových kapel jako Naopak, Terracota, Jakodoma, Alfik&KruppEssen. Na místě bude možné zakoupit tematické suvenýry, med a medovinu, keramiku, dřevěné misky, provazy a další výrobky zúčastněných řemeslníků.  Program začíná v 10 a končí v 17 hodin.

Komentáře