Kvalita vody pro koupání na Příbramsku je výborná

PŘÍBRAM – Určité obavy z vývoje kvality vody rozptýlily deště v minulém týdnu, které s sebou přinesly i částečné snížení tropických teplot, které v našem regionu, tak jako na všech místech naší republiky panovaly v posledním měsíci.

Na všech jedenácti sledovaných koupalištích na Příbramsku je voda vhodná ke koupání. Pouze na některých jsou zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody, kde stupeň dvě z pětistupňové škály. Patří mezi něj koupaliště v Obecnici a lokality na Orlické přehradě Lavičky a Trhovky a na Slapech pak Živohošť.

„Pokud je na některých lokalitách kvalita koupacích vod na stupni 2, jedná se pouze o mírné zhoršení, způsobené sníženou průhledností vlivem nárůstu fytoplanktonu. Tento stav je pro letní měsíce v koupacích oblastech a přírodních koupalištích poměrně běžný, a pokud fytoplankton neobsahuje výrazné množství sinic, je koupání v takových vodách bezproblémové,“ uvádí na webových stránkách krajské hygienické stanice vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální Luboš Mandík.

Využijme tedy příznivého stavu kvality vod v přírodních koupalištích našeho kraje a oddejme se plnými doušky rekreační sezóně.

Výskyt sinic mohou lidé ověřit jednoduchým testem, kdy vodu naberou do plastové lahve a po půl hodině ověří, zda se zelené částice shromáždily u hladiny. Pokud ano, jde o sinice. Pokud zůstane voda rovnoměrně zakalená v celém objemu nebo se začne tvořit větší zákal u dna, pravděpodobně půjde o řasy.

Komentáře