Kriminalita v loňském roce na Příbramsku poklesla

Ilustrační foto.

PŘÍBRAMSKO – Loni došlo na Příbramsku k poklesu kriminality o 138 případů, to je o 7,8 % méně než v roce 2019. Na Příbramsku bylo spácháno celkem 1637 trestných činů. Z toho bylo objasněno 807 případů, což je téměř 50 %. Navíc z uplynulých let bylo doobjasněno 156 případů. Na Obvodním oddělení Příbram loni evidovali 759 trestných činů, což je 46 % z celkové kriminality.

Tradičně se nejvíce na kriminalitě podílí majetková trestná činnost – 790 činů (48 % z celkové kriminality), jde o pokles oproti roku 2019 o 78 případů, tj. o 9 %. Nejčastější majetkovou trestnou činností je vloupání do ostatních objektů – 142 a poté krádeže věcí z vozidel – 123 případů. Třiasedmdesát vykradených aut bylo přímo ve městě Příbrami. „Loni zmizelo 22 automobilů a 31 jízdních kol. Krádeží vloupáním bylo evidováno 289, a to zejména do ostatních objektů jako jsou garáže, sklepy, hospodářská stavení,“ konstatovala policejní mluvčí Monika Schindlová s tím, že v dalších případech policie řešila i 51 vloupání do domů, chat (34 případů), bytů (27) a obchodů (16).

Násilná trestná činnost klesla o tři případy, ze 108 na 105. Objasněnost činila 73 %. „Loni došlo k jedné vraždě a k jednomu pokusu vraždy, případy byly objasněny,“ uvedla mluvčí příbramské policie. Úmyslné ublížení na zdraví bylo spácháno 22x, 29x porušování domovní svobody, 16x nebezpečné vyhrožování. Dále nám bylo oznámeno např. 11x vydírání, 11x týrání osoby žijící ve společném obydlí, 4x loupež, 3x nebezpečné pronásledování.

U mravnostní kriminality došlo k nárůstu o jeden případ, z 20 na 21 činů. Z toho je celkem devět případů pohlavního zneužívání, šest případů znásilnění a jeden případ šíření pornografie. Objasněno bylo téměř 67 % činů.

Počet hospodářských trestných činů klesl ze 167 na 125, tj. o 25 %. Nejčastějšími případy jsou: neoprávněné držení platebního prostředku 22x, zkrácení daně 20x, podvod 15x, úvěrový podvod 11x, pojistný podvod 8x, zpronevěra 8x.

Co se týká drogové trestné činnosti, kriminalistům se podařilo během loňského roku odhalit 44 případů trestného činu nedovolená výroba a držení psychotropních látek a jedů. Drogové problematice je věnována velká pozornost, protože je úzce spojena s majetkovou trestnou činností.

Častými případy, které policisté museli řešit, bylo: 141x maření výkonu úředního rozhodnutí, 132x ohrožení pod vlivem návykové látky, 99x zanedbání povinné výživy, 73x poškození cizí věci.

Recidivisté spáchali celkem 429 případů, tj. více než polovina objasněných trestných činů. „Nejčastěji se dopouštěli různých krádeží, mařili výkon úředního rozhodnutí, neplatili výživné a jezdili pod vlivem návykových látek. Mladiství ve věku od 15 do 18 let se podíleli na 22 trestných činech,“ shrnula Monika Schindlová.

Kriminalistům se podařilo během loňského roku vypátrat 223 osob, např. na 72 osob byl vydán příkaz k zatčení, 21 osob se vyhýbalo výkonu trestu odnětí svobody, u 10 jsme pátrali po jejich pobytu, 22 lidí jsme pohřešovali, dále jsme hledali svěřence výchovných ústavů a podezřelé či obviněné osoby. Loni proběhlo na Příbramsku celkem 14 větších pátracích akcí, hledali jsme např. sedm seniorů, tři děti a čtyři pacienty nemocnic.

Při závěrečném shrnutí lze říci, že kriminalita v loňském roce poklesla, oproti nejhoršímu období roku 2007 byla o 67 % nižší. I když došlo k mírnému nárůstu počtu krádeží vloupáním, zvýšila se jejich objasněnost o 6 %. Ubylo ale vloupání do chat a obchodů. Loni zmizelo více jízdních kol a více osob jezdilo pod vlivem návykových látek.

Komentáře