Kriminalita na Příbramsku loni vzrostla o 6%

Ilustrační foto.

PŘÍBRAMSKO – V loňském roce došlo na Územním odboru Příbram k nárůstu kriminality o 107 případů, tj. o 6 % více než v roce 2022. Na Příbramsku bylo spácháno celkem 1824 trestných činů, z toho bylo objasněno 836 případů, což je téměř 46 %. I přes nárůst kriminality se podařilo zvýšit objasněnost o 5 %. Navíc z uplynulých let bylo doobjasněno 223 případů. Na Obvodním oddělení Příbram loni evidovali 886 trestných činů, což je 48,6 % z celkové kriminality.

Nejvíce se na kriminalitě podílí majetková trestná činnost – 980 činů (téměř 54 % z celkové kriminality), jde o nárůst oproti roku 2022 o 73 případů. Nejčastější majetkovou trestnou činností je vloupání do ostatních objektů – 167 (nárůst o 36 případů) a poté krádeže věcí z vozidel – 119 případů. Sedmdesát vykradených aut a vloupání do 102 ostatních objektů bylo přímo ve městě Příbrami. Loni zmizelo 24 automobilů (o 16 méně než v roce 2021) a 47 jízdních kol (o 19 více než v roce 2022). Krádeží vloupáním bylo evidováno 438, a to zejména do ostatních objektů (např. garáže, sklepy, kůlny), obchodů (31), domů (29), restaurací (21), bytů (18), chat (15 případů). Celkový počet vloupání stoupl o 15 případů.

Ilustrační foto.

Co se týká další majetkové trestné činnosti, řešili policisté 155 podvodů (nárůst o 36 případů, objasněno pouze 9 případů), 95x šlo o krádeže prosté v obchodech (nárůst o 29 případů, 72x spáchali recidivisté) a dále 55 případů neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku (pokles o 15 případů). V oblasti podvodů páchaných v online prostředí se stále setkáváme s provázanou sériovou trestnou činností. Typický je nábor legalizátorů výnosů z trestné činnosti na sociálních sítích a dalších online platformách. Phishing probíhá skrze e-mailovou komunikaci, sociální sítě a placenou inzerci na webových stránkách. Speciální variantou je phishing v podobě podvodných telefonátů a SMS zpráv. V podvodných telefonátech významně převažuje legenda falešného bankéře ve spojení s legendou napadeného bankovnictví. V těchto případech je často využíván vzdálený přístup k zařízení oběti a následný vklad peněz oběti do vkladomatů na virtuální měny. Přetrvává rozesílání podvodných SMS zpráv, které předstírají, že jsou zasílány institucemi nebo přepravními společnostmi. Cílem je vylákat přístupové údaje do internetového bankovnictví oběti a neoprávněně odčerpat její finanční prostředky.

Ilustrační foto.

Násilná trestná činnost stoupla pouze o jeden případ, ze 119 na 120. Objasněnost činila téměř 62 % (nárůst o téměř 8 %). Loni nedošlo k žádné vraždě. Úmyslné ublížení na zdraví bylo spácháno 31x (o 3 méně než v roce 2022), 29x porušování domovní svobody, 15x vydírání, 11x loupež, 10x nebezpečné vyhrožování, 8x týrání osoby žijící ve společném obydlí a 7x nebezpečné pronásledování.

Počet hospodářských trestných činů mírně stoupl z 95 na 101. Nejčastějšími případy jsou: podvod 18x, neoprávněný přístup a poškození záznamu v počítačovém systému 10x, zkrácení daně 15x, zpronevěra 8x, úvěrový podvod 8x.

U mravnostní kriminality došlo k poklesu o pět případů, z 26 na 21 činů. Z toho je celkem deset případů znásilnění, čtyři případy dětské pornografie a zneužití dítěte k ní, tři případy pohlavního zneužívání.

Ilustrační foto. Foto: Policie ČR

Co se týká drogové trestné činnosti, kriminalistům se podařilo během loňského roku odhalit 33 případů trestného činu nedovolená výroba a držení psychotropních látek a jedů. Drogové problematice je věnována velká pozornost, protože je úzce spojena s majetkovou trestnou činností.

Častými případy, které policisté museli řešit, bylo: 161x maření výkonu úředního rozhodnutí, 138x ohrožení pod vlivem návykové látky, 73x zanedbání povinné výživy, 68x poškození cizí věci, 35x sprejerství.

Recidivisté spáchali celkem 573 případů, tj. 68 % objasněných trestných činů. Nejčastěji se dopouštěli různých krádeží, hlavně v obchodech, mařili výkon úředního rozhodnutí, neplatili výživné, vloupávali se do ostatních objektů a jezdili pod vlivem návykových látek. Mladiství ve věku od 15 do 18 let se podíleli na 19 trestných činech.

Foto: Policie ČR

Kriminalisté během loňského vyhlásili pátrání po 278 osobách, např. na 72 osob byl vydán příkaz k zatčení, 29 osob se vyhýbalo výkonu trestu odnětí svobody, u 14 jsme pátrali po jejich pobytu, dále jsme hledali svěřence výchovných ústavů a podezřelé či obviněné osoby. Loni proběhlo na Příbramsku celkem 44 pátracích akcí, hledali jsme např. 20 dětí a 2 seniory.

por. Bc. Monika Schindlová, DiS.

komisař

 

 

 

Komentáře