Krajští radní navýšili grantové fondy o 110 miliónů

PRAHA – Rada Středočeského kraje doporučila krajskému zastupitelstvu schválit peníze pro Středočeské Fondy pro letošní rok ve výši 410 miliónů korun. Hotová jsou také pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu kraje.

Původní návrh počítal s 300 milióny korun. „Finanční prostředky pro rozdělení do fondů jsme navýšili oproti původnímu rozhodnutí zastupitelstva o 110 milionů korun. Místo 300 milionů korun v nich tak bude k dispozici celkem 410 milionů. Věřím, že toto navýšení zájemce, kteří budou předkládat své žádosti a projekty pro udělení dotace, potěší a že zastupitelé mu dají zelenou,“ komentovala rozhodnutí krajské rady hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová.

Zastupitelům rada doporučila schválit rozdělení finančních částek do sedmi fondů takto:

Středočeský Fond podpory dobrovolných hasičů a IZS                                          38 mil. Kč

Středočeský Fond hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof                      30 mil. Kč

Středočeský Fond sportu, volného času a primární prevence                                  25 mil. Kč

Středočeský Fond kultury a obnovy památek                                                        20 mil. Kč

Středočeského Humanitárního fondu                                                                      37 mil. Kč

Středočeský Infrastrukturní fond                                                                            60 mil. Kč

Středočeský Fond obnovy venkova                                                                     100 mil. Kč

Programy a pravidla pro poskytování dotací z fondů včetně jejich vyhlášení budou po jejich schválení zastupitelstvem zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup na úřední desce Středočeského kraje od 17. března do 30. června letošního roku.

Výjimkou budou Program 2017-2020 pro poskytování ze Středočeského Fondu obnovy venkova a Program 2017-2020 pro poskytování dotací ze Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof a k nim příslušná pravidla. „Ty budou zveřejněny po dobu čtyř let do 30. června 2020, tj. do konce lhůty pro podání žádostí o poskytnutí dotace,“  upřesnil Věslav Michalik (STAN), radní pro oblast hospodářského a regionálního rozvoje včetně evropských fondů a rozvoje venkova. „S touto podobou Středočeských fondů jsem skutečně spokojena. Jednak byl učiněn výrazný první krok ke zvýšení jejich transparentnosti tak, jak jsme přislíbili v programovém prohlášení Rady kraje. A navíc objem 410 milionů korun, který představuje reálně dvacet procent z celkového objemu krajem volně použitelných peněz, půjde na realizaci naší krajské strategie a hospodářské politiky,“ uzavřela hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová.

Komentáře