Kraj schválil další výzvu na dotace pro výměnu kotlů na pevná paliva

Ilustrační foto.

STŘEDNÍ ČECHY – Rada Středočeského kraje schválila projektový záměr „Výměna zdrojů tepla na pevná paliva ve Středočeském kraji pro nízkopříjmové domácnosti 2.“ Jedná se celkové o pátou výzvu na příjem žádostí o dotaci na výměnu starých kotlů na tuhá paliva.

Stejně jako ve výzvě čtvrté, oprávněnými žadateli budou lidé v důchodu a s nízkými příjmy. Žádosti o dotaci na výměnu starých kotlů na tuhá paliva 1. a 2. emisní třídy, které bude od září 2024 zakázáno používat, by měli zájemci mít možnost zasílat od června tohoto roku.

Příjem žádostí o dotaci by měl být zahájen od 1. června letošního roku. Projekt opět bude plně financován z Operačního programu Životní prostředí, a to včetně mzdových výdajů projektového týmu. „Oprávněnými žadateli budou lidé ve starobním důchodu nebo invalidním důchodu pro invaliditu 3. stupně a ti, kteří pobírají příspěvek na bydlení. Alternativou pro všechny je pak dotační program Nová zelená úsporám, kterou administruje Státní fond životního prostředí ČR,“ vysvětluje náměstek pro oblast financí, dotací Michael Kašpar.

Předpokládaný počet žádostí se odhaduje na 2000. Dle statistických šetření je ve Středočeském kraji stále několik tisíc nevyhovujících kotlů na tuhá paliva.

Veškeré informace jsou k dispozici na webu kraje.

Komentáře