Kraj přispěje na nákup násady pstruha obecného potočního. Nasazovat se bude i na Litavce

STŘEDNÍ ČECHY – Středočeský kraj podpoří projekt Českého rybářského svazu a přispěje částkou 150 000 korun na nákup násady pstruha obecného potočního. Dnes o tom rozhodla rada kraje. Tato dříve běžná ryba totiž postupně z vodních toků mizí a možnou cestou k záchraně je opakované vysazení nové násady.

O spolupráci kraj požádal Středočeský územní svaz Českého rybářského svazu. Cílem projektu je podpora stávajících populací pstruha obecného a jejich rozvoj v rybářských revírech ve Středočeském kraji. Jde o pečlivě vybrané lokality, které musí splňovat řadu podmínek. „Tou základní je dostatek vody během celého roku a dále vhodné životní podmínky pro prosperitu a přežití pstruha obecného. Středočeský kraj spolupracuje při zachování původních populací a vyváženého společenstva ryb dlouhodobě. Věřím, že projekt, který potrvá do roku 2024, přispěje ke stabilizaci a rozšíření tohoto druhu,“ uvedla radní pro životní prostředí a zemědělství Jana Skopalíková.

Ideální stav každé vyvážené populace spočívá v zastoupení všech věkových ročníků daného druhu. Rybáři proto chtějí letos a v následujících dvou letech vysadit roční a dvouletou násadu o minimální kusové velikosti 15 cm. Tím by mělo dojít k vytvoření reprodukceschopného generačního hejna pstruha obecného potočního. Mezi vhodné revíry patří například vybrané úseky Janovického potoka na Benešovsku, Litavky na Příbramsku nebo Mohelky na Mnichovohradišťsku.

Očekávaná výše nákladů Středočeského kraje spojená s nákupem násady pstruha obecného potočního určené pro příslušné vodní toky na území Středočeského kraje dosahuje výše 150 000 Kč.

Komentáře