Kraj podpoří oslavy roku české hudby v Památníku Antonína Dvořáka

Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbramě.

VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ – Středočeský kraj chce podpořit oslavy roku české hudby také v Památníku Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami. To připravilo dva projekty. Rada kraje schválila podání žádosti o dotaci do specializovaného dotačního programu Smetana 200 a počítá s předfinancování a kofinancováním koncertů, které k 200. výročí narození Bedřicha Smetany a na vydání monografie ke 120. výročí úmrtí Antonína Dvořáka muzeum připraví. 

Radní na svém dnešním zasedání schválili dva projektové záměry, které se váží ke kulturním akcím v Památníku Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami a přesunuli je do investičního Zásobníku projektů. Rozjedou se tedy v případě, že bude kraj úspěšný v čerpání dotací z Ministerstva kultury ČR (MKČR). Kraj bude zároveň vše kofinancovat. 

Naše krajské příspěvkové organizace příští rok připomenou řadu významných, kulatých výročí. K tomu připravily, z mého pohledu, velmi zajímavé a atraktivní projekty,“ konstatuje Václav Švenda, radní pro oblast kultury a cestovního ruchu a pokračuje: „Památník Antonína Dvořáka, v rámci oslav dvousetletého výročí narození Bedřicha Smetany, připravuje koncert pro čtyřruční klavír. Posluchači si budou moci vychutnat cyklus symfonických básní Má vlast přímo v historickém interiéru Památníku. Akce připomene i vztah Smetany a Dvořáka.“  

A protože si v příštím roce připomeneme i sto dvacáté výročí úmrtí Antonína Dvořáka, chce Památník vydat monografii Druhý domov Antonína Dvořáka. „Publikace by měla mapovat vztah světově proslulého skladatele k Vysoké u Příbramě a jejímu okolí. Zároveň by měla představovat nejen významný příspěvek k poznání podstatné roviny Dvořákova života a díla, ale i k hudebně-historické literatuře, která v češtině vychází jen velmi sporadicky,“ dodává Václav Švenda s tím, že kniha by měla vyjít v květnu 2024, autorem bude Ondřej Šupka. 

Rok české hudby se poprvé uskutečnil v roce 1924, příští rok tedy bude přesně sto let. Jeho tématem byly oslavy stého výročí narození Bedřicha Smetany. Od té doby se konal, s několika výjimkami, v každém roce, končícím číslovkou čtyři a postupně přitom v omezené míře rozšiřoval svůj dramaturgický záběr.

Komentáře