Revitalizace ulice Gen. Kholla: Návrat zeleně po dvou letech

Foto: město Příbram

PŘÍBRAM – Ulice Gen. Kholla, která zažila v uplynulých dvou letech rozsáhlou revitalizaci, se nyní dočkala dalšího významného kroku ve svém obnovování. Po rekonstrukci týkající se především zvýšení počtu parkovacích míst, byla nedávno zahájena náhradní výsadba zeleně, zdobící tuto oblast města.

Revitalaizace ulice zahrnovala výstavbu nových parkovacích míst, modernizaci veřejného osvětlení, renovaci povrchů komunikací a vytvoření polozapuštěných kontejnerových stání. Dále byly zrenovovány chodníky a do oblasti byly přidány nové dětské herní prvky, které poslouží jako místo zábavy pro nejmladší obyvatele města.

Jedním z posledních kroků v procesu revitalizace bylo kácení několika stromů, aby bylo možné provést nezbytnou úpravu a výstavbu infrastruktury. Nicméně, ve prospěch životního prostředí a zachování zeleného kouzla ulice Gen. Kholla, byla spuštěna iniciativa na náhradní výsadbu stromů.

V současné době probíhá výsadba šestnácti nových stromů, které dodají této lokalitě novou zeleň a příjemný stín. Z těchto šestnácti stromů jsou dvě lípy, jedna třešeň a třináct javorů. Druhová skladba stromů byla pečlivě vybrána tak, aby vzrostlé stromy nevylučovaly zbytku oblasti sluneční světlo a co nejméně stínily byty v dolních patrech okolních domů.

Komentáře