Kraj dá další dvacítce žadatelů peníze na nový kotel, příští kolo vyhlásí na podzim

Ilustrační foto.

Rada Středočeského kraje na svém jednání ve čtvrtek schválila poskytnutí finanční dotace na výměnu tepelných zdrojů pro dalších 21 žadatelů, kteří splnili podmínky Programu „Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji 2015–2018“ ve druhém kole I. výzvy. K rozdělení v tomto kole dotačního programu bylo celkem 51 780 000 korun.

„Celkový objem finanční podpory, který byl dnes Radou kraje rozdělen mezi 21 úspěšných žadatelů, představuje celkem 2 565  000 korun. Jedná se o druhou část žádostí o kotlíkové dotace, u nichž byla provedena pečlivá kontrola žádostí po věcné i formální stránce. Celkem tak již bylo z alokované částky 51 780 000 korun uspokojeno 410 žádostí,“ upřesnil radní pro oblast hospodářského a regionálního rozvoje včetně evropských fondů a rozvoje venkova Věslav Michalik.

Zastupitelstvo kraje bude také v brzké době na základě výzvy hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové rozhodovat o poskytnutí dalších asi 25 milionů korun na uspokojení žádostí těch žadatelů o kotlíkové dotace, kteří podali žádost osobním doručením a mohli být uspokojeni, kdyby je nepředběhly žádosti podané kurýrem přesně v 8 hodin. Jedná se o 187 dalších žádostí.

Další šanci na získání finanční dotace na výměnu starých kotlů za nové budou mít žadatelé v rámci Programu „Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji 2017–2019“, který bude vyhlášen na konci srpna. V něm bude alokováno celkem 502 233 000 korun na realizaci dílčích projektů fyzických osob. Příjem žádostí bude probíhat v termínu od 4. 10. 2017 od 8 hodin do 29. 6. 2018 do 14 hodin. Žádosti budou v tomto kole již podávány elektronicky a následně budou doručovány v listinné formě s podpisem konečného uživatele do podatelny Středočeského kraje.

Komentáře