Končí první etapa svatohorského sadu

Foto: město Příbram

PŘÍBRAM – Několikaměsíční práce řady dobrovolníků uzavírá první etapu obnovy svatohorských sadů. V průběhu léta dojde k úpravě terénu, přípravě instalace mobiliáře a na podzim bude vysázeno na 160 ovocných stromů.

V posledních týdnech se kácelo nejen ve svatohorských sadech, ale také v okolí ulic Na Leštině a Balbínova. V této lokalitě došlo k souběhu hned tří akcí – již zmiňovaná úprava svatohorských sadů, rekonstrukce ulice Na Leštině a úprava točny autobusů.

Největší ze zmíněných akcí je obnova svatohorských sadů, které byly založeny před více než sto lety. Během let bylo v sadech vysazeno množství neovocných stromů. Ty byly v rámci první etapy projektu obnovy svatohorských sadů, který částkou 1 523 833 Kč podpořila společnost Billa, odstraněny, stejně jako několik desítek nemocných ovocných stromů. Na pozemcích města bylo v rámci těchto prací pokáceno 45 stromů.

Do konce března, tedy v době vegetačního klidu, došlo kromě kácení v samotných sadech také k pořezání několika stromů mezi ulicemi Na Leštině a Balbínova. Zde bylo pokáceno šest borovic kvůli projektu úpravy točny autobusů a 8 ovocných stromů, křoví a nálety, které byly v kolizi s projektem kompletní úpravy ulice Na Leštině, kde mimo jiné budou vybudována nová šikmá parkovací místa. Je potřeba pamatovat, že na podzim letošního roku bude v této oblasti vysázeno celkem 160 nových ovocných stromů.

Projekt obnovy Svatohorských sadů počítá nejen s novou výsadbou, ale také s instalací laviček, odpadkových košů, informačních panelů, vybudováním altánu u parkoviště pod Svatou Horou a prostor pro venkovní galerii. Kácení a čištění od náletů a křovisek v rámci projektu přislíbil na pozemcích církve provést bezplatně spolek Svatohorské sady Příbram, a to za vydatného přispění řady dobrovolníků. „Činnost spolku na pozemcích města byla uhrazena z příspěvku společnosti Billa. K tomuto kroku se přistoupilo s ohledem na kapacitní možnosti Technických služeb Příbram. Technické služby zajišťují odvoz větví z celé oblasti a dřeva z pozemků města. Finanční prostředky, které spolek za svoji činnost obdržel, budou plně použity na obnovu sadů, především na nákup techniky a nástrojů na jejich údržbu.  Následovat bude úprava terénu včetně frézování pařezů,“ doplňuje informace Luboš Řezáč ze spolku Svatohorské sady Příbram.

„Obrovský kus práce, za kterou je třeba poděkovat, v projektu odvedli dobrovolníci ze spolku Svatohorské sady Příbram. Jejich neúnavná brigádnická činnost přilákala desítky dalších lidí, kterým stav svatohorských sadů není lhostejný. Díky patří všem, kteří přiložili ruku k dílu bez nároku na odměnu,“ uvedl starosta Jan Konvalinka k práci na projektu, na němž se podílí město Příbram ve spolupráci se spolkem Svatohorské sady Příbram, svatohorskou farností a společností Billa.

Vlastní kácení se setkalo s nelibostí části veřejnosti. Bez něj by však obnova jedinečného ovocného sadu nebyla možná. Celková koncepce je řešena s ohledem na zachování historické podoby sadu s přihlédnutím k současným prostorovým podmínkám a nárokům na zajištění údržby sadů.

 Eva Švehlová,

tisková mluvčí města Příbram

Komentáře