Koncerty britských studentů pomohou dobříšským varhanám

Ilustrační foto. Zdroj. pixabay.com

DOBŘÍŠ – Orchestr studentů z univerzity v Southamptonu v březnu svými koncerty podpoří obnovu varhan v kostele Nejsvětější Trojice v Dobříši. Orchestr zahraje jak přímo v Dobříši, tak třeba i v Praze.

V rámci koncertu 6. března zahrají v sále dobříšského zámku například Čtyři skotské tance od Arnolda Malcolma nebo Symfonii č. 1 od holandského skladatele Johana de Meije, která je známá také pod názvem Pán prstenů.

Symfonický dechový orchestr Univerzity v Southamptonu sdružuje nejlepší univerzitní hudebníky. Byl založený hráči na dřevěné a žesťové hudební nástroje a sdružuje kolem padesáti hudebníků. Orchestr vystupuje pravidelně třikrát ročně pod vedením dirigenta Joe Beckhellinga.

Součástí programu bude také vystoupení Komorního symfonického orchestru Sinfonietta. Ten u příležitosti 120. výročí od smrti Johannese Brahmse zahraje jeho čtvrtou symfonii. Následovat pak bude romantická skladba  Předehra Hebridy od Felixe Mendelssohna – Bartholdyho.

Toto hudební těleso je jediným souborem této university, který dává svým hudebníkům příležitost vyzkoušet si v každé sezóně práci s jiným profesionálním dirigentem. Přestože je zcela organizován samotnými studenty, svou hudební kvalitou a širokým záběrem repertoáru si rychle získal skvělou pověst a brzy začal spolupracovat s hudebníky z Royal College of Music, Bournemouth Symphony Orchestra a London Philharmonic Orchestra.

V březnu kromě Dobříše orchestr vystoupí i ve Velkém sále Pražského Hlaholu na Masarykově nábřeží. Vstupné z tohoto koncertu také půjde na obnovu dobříšských varhan.

Komentáře