Ke kostelu Povýšení sv. Kříže se vrací kopie sochy sv. Leonarda se vzkazem pro budoucí generace

Foto: MěÚ Dobříš

DOBŘÍŠ – Po třech letech, kdy začalo restaurování sochy sv. Leonarda, se ke kostelu Povýšení sv. Kříže vrací pouze její kopie. Pískovec, ze kterého byla původní socha vytvořena, vykazoval minimální soudržnost, hrozilo, že ze sochy zbyde jen hromada písku. 

Originál sochy byl 8. prosince 2014 snesený z podstavce a převezený do atelieru sochaře a restaurátora Jaroslava Fuky v Sudoměři. Bohužel během převážení se socha rozpadla na několik kusů, při dalším postupu prací se ukázalo, že je v daleko horším stavu, než se předpokládalo. Laboratorní testy ukázaly, že sochu po dokončení restaurování už nebude možné umístit ve venkovním prostředí, proto bylo rozhodnuto, že originál sochy bude umístěný ve vestibulu Kopáčkova domu a na podstavec u kostelíka bude vytvořena kopie.

Koncem roku 2015 město Dobříš dostalo dotaci ze Středočeského Fondu obnovy památek a začaly práce na kopii sochy, kterou vytvořil opět Jaroslav Fuka.  Během roku 2016 byla kopie dokončena, ale protože nebyla ještě hotova kopie podstavce z pískovce, byly originál sochy i její kopie umístěny dočasně do vestibulu Kopáčkova domu.

V letošním roce byla dokončena kopie všech tří částí pískovcového podstavce a začátkem listopadu byla kompletní kopie sochy umístěná na původní místo ke kostelu Povýšení sv. Kříže, vedle sochy sv. Judy Tadeáše. Osazování jednotlivých částí bylo velmi komplikované, muselo být prováděno ze silnice, protože kostel též prochází rekonstrukcí. Jednotlivé části, vážící kolem jedné tuny, byly osazeny na čepy s přesností na milimetry. Do spodní části soklu byla umístěna měděná schránka se vzkazem pro budoucí generace. Do schránky byl uložený vzkaz pro budoucí generace, který obsahuje mimo jiné restaurátorské zprávy, publikace o Dobříši a jeho okolí, Dobříšské listy i několik mincí a bankovka. Autor sochy odhaduje její životnost nejméně na dvě až tři století. 

Komentáře