Jen zdražování lidi třídit nedonutí. Případ Sedlčan ukazuje, že to jde i jinak

PŘÍBRAM – Příští rok si obyvatelé města připlatí za svoz komunálního odpadu. Nově zaplatí o 48 korun více, tedy 600 korun za osobu. Rozhodli tak zastupitelé na svém prosincovém zasedání. Důvodem jsou, podle vedení města, zvyšující se náklady na jeho lividaci.

„Častým argumentem občanů ve spojitosti se zvyšujícími se poplatky je to, že za tříděný odpad města dostávají zaplaceno. Opak je pravdou. V minulosti byl tříděný odpad od měst a obcí vykupován, dnes naopak platíme za každou tunu vytříděného a odevzdaného odpadu. Nyní se mnozí začnou zamýšlet nad tím, zda má cenu třídit. Ano, má. Třídit odpady je třeba ne z ekonomického, ale především z ekologického hlediska. Schválené navýšení o čtyři koruny měsíčně přece za čistější přírodu stojí,“ říká starosta Jan Konvalinka (ANO) s tím, že se budou hledat další možnosti, jak s odpadovou politikou města pracovat.

Podle Konvalinky je odpadová politika odvětvím, které je velmi složité. Na jedné straně jsou kampaně na třídění odpadu, na straně druhé se města potýkají se zvyšujícími se náklady, které poté přesouvají na samotné poplatníky. 

Ano, nejde o nijak výrazné zdražení, nicméně někteří zastupitelé také na zasedání argumentovali mimo jiné i tím, že zvýšení poplatku donutí obyvatele Příbrami více třídit. Ovšem taková úvaha je poněkud mimo, protože problém s tříděním je v samotném systému. V Příbrami totiž může každý poplatník mít tolik popelnic, kolik chce. Například sedmičlenná rodina se čtyřmi osobami starších 15 let, které platí poplatek a třídí, za týden s bídou naplní jednu popelnici… A platí za osobu stejně jako sousední domácnost, kde žijí dva dospělí, ale mají k dispizici dvě popelnice. A lze mít klidně tři i více, to vše za 600 korun na osobu. Tudíž třídící rodina s malými dětmi zaplatí 2 400 Kč, zatímco dvoučlenná netřídící zaplatí jen 1200 korun, ale týdně jí město vyváží dvě plné nádoby… To se pak nabízí otázka, zda má smysl třídit?

Vždyť například u parkování se také  uvažuje o tom, že za první auto zplatí jeho majitel při možnosti koupit si parkovací místo určitou sumu, ale pokud by měl zájem o další, tak za každé další vozidlo, pro které by chtěl parkovací místo, zaplatí mnohem víc…

Že lze k třídění veřejnost dovést i jiným způsobem dokazuje příklad Sedlčan. Ty v současné době patří v této oblasti mezi premianty, kdy opět za loňský rok získaly „odpadového Oscara“. V rámci Středočeského kraje jsou nejlepší obcí s nejnižším množstvím komunálního odpadu na jednoho obyvatele za rok. Konkrétně je to 131 kg na hlavu, což řadí Sedlčany v celorepublikovém hodnocení na sedmé místo. Za odpady se v Sedlčanech platí za nemovitost a nikoli za „hlavu“. Lze si vybrat mezi týdením svozem a svozem jednou za 14 dní. Také si lze vybrat objem popelnice, buď můžete mít o objemu 120 litrů nebo 240 litrů. U menší za týdenní svoz se platí 2 300 korun, v případě jednou za 14 dní pak 1600 korun. U nádoby s objemem 240 litrrů je to 4 600 Kč při týdenním svozu a 3 200 při vyvážení 1x za 2 týdny. Zvyšování poplatku v příštím roce tamní radnice nepředpokládá. „Sice se nám navýšení skládkovného v příštím roce do ceny promítne, ale nějakou vyšší spoluúčastí města, nechceme zvyšovat lidem poplatek před účinností nového zákona o odapadech,“ vysvětluje sedlčanský starosta Miroslav Hölzel (ODS).

Podle Hölzela se Sedlčanům vyplácí, že mají poplatek nastavený za nemovitost a nikoli za obyvatele, mají i srovnání, protože sedlčanské Technické služby sváží odpad i z některých okolních obcích, kde je právě stejný systém poplatku „na hlavu“ jako v Příbrami. „Z nich vozí daleko víc odpadu, než z popelnic v Sedlčanech,“ dodává sedlčanský starosta.  Navíc při zavedení poplatku vázaného k nemovitosti klesl v Sedlčanech i počet kontejnerů u bytových domů. U některých prý až na jednu třetinu. „Zkrátka lidé si to rychle spočítali, že když budou víc třídit, budou méně platit,“ uzavírá Miroslav Hölzel.

Komentáře