Jednání o příspěvku na dopravu mezi Krajem a Příbramí stále pokračují

Ilustrační foto.

STŘEDOČESKÝ KRAJ – Vyjednávání Středočeského kraje s obcemi ohledně spolufinancování dopravní obslužnosti v kraji pokračují. Dohoda se podařila už s více než 80 procenty z nich. Ty se budou na zajišťování dopravní obslužnosti finančně podílet částkou určenou nově stanovenou metodikou, jednotnou pro celý kraj.

Nově navržené Standardy dopravní obslužnosti (SDO) nastavují podle vedení Kraje spravedlivý a transparentní poměr spolufinancování dopravní obslužnosti ve středních Čechách. V minulosti nebyla výše příspěvků ze strany obcí a měst sjednocená. Některé přispívaly více, jiné méně, několik stovek obcí dokonce vůbec.

Obcím byl nový plánovaný koncept představen již v první polovině roku 2021. Do konce roku totiž byla dopravní obslužnost zajišťována na základě smluv uzavřených krajem, jednotlivými obcemi a dobrovolnými svazky obcí přímo s dopravci. „Nebyl v tom však žádný systém. Některé obce a města platily neúměrné peníze, jiné nepřispívaly prakticky vůbec. Kraj nyní bude vystupovat jako jediný objednatel, který bude zajišťovat dopravní obslužnost celého kraje, a to na základě nových SDO. Samotné smlouvy poté uzavírá příspěvková organizace IDSK,“  přiblížil počáteční stav Petr Borecký, radní Středočeského kraje pro oblast veřejné dopravy  s tím, že cílem vedení Kraje bylo nastavit jednotný klíč pro výpočet příspěvku obcí do systému. Nová pravidla zohledňují nejen počet obyvatel obcí, ale také význam linky na obslužnosti lokality a četnost spojení. Obce se nově podílejí i na financování železniční dopravy.

Celkový plánovaný počet obcí s nadstandardním rozsahem dopravy pro letošní rok je 958 z 1 144 obcí kraje. Z tohoto počtu byla již na konci března 2022 se 665 obcemi uzavřena smlouva o spolufinancování obslužnosti a s dalšími 111 obcemi byly nově navržené podmínky projednány.

Ovšem některá města a obce měla k nové podobě spolufinancování výhrady. Zdrženlivě se k zavedení systému staví například Kladno a Mladá Boleslav. Jednání se vedou také v Příbrami. „Jednání s Integrovanou dopravou Středočeského kraje (IDSK) ohledně integrace příbramské MHD do PID stále pokračují, stále jsme nedostali ucelenou nabídku, kterou by bylo možné posoudit. S tím souvisí i zmíněná diskuze o příspěvku na dopravní obslužnost mezi Příbramí a Prahou, na kterém stále nejsme s IDSK dohodnuti,“ říká příbramský místostarosta Martin Buršík.

Podle něj vedení města není jasný postup, jak Středočeský kraj došel k částce, kterou by měla Příbram na provoz veřejné dopravy přispívat. Podle radnice kraj od města požaduje příspěvek zhruba ve výši okolo 10 milionů korun. V současné době kraj poskytuje 13 spojů denně, které zajišťují spojení mezi Příbramí a Prahou. Některé z nich označuje za standardní, ale některé za nadstandardní a na ty by město mělo přispívat. Právě ta definice standardního a nadstandardního spoje bude ještě předmětem jednání,“ dodává příbramský místostarosta.

Nesouhlas s navrženými příspěvky na nadstandardní rozsah dopravy vyjádřily také některé obce, které na zajištění obslužnosti v minulosti téměř neparticipovaly. „Návazně na společná jednání zástupců obcí s IDSK byla projednána a odsouhlasena optimalizace dopravy. Tímto způsobem došlo k optimalizaci či omezení rozsahu dopravy například na Rožmitálsku, připravujeme úpravy na Podbrdsku, Mnichovohradišťsku, Dobrovicku, Stochovsku a dalších,“ zmiňuje postup kraje Petr Borecký.

Informace ohledně spolufinancování dopravní obslužnosti jsou uvedeny také na webu www.sdo2022.cz.

Komentáře