Je vyhlášena výtvarná soutěž ke 130. výročí vysvěcení kostela sv. Vojtěcha

Kostel Sv. Vojtěcha na náměstí J.A. Alise.

PŘÍBRAM – V letošním roce si na Březových Horách připomeneme 130. výročí slavnostního vysvěcení kostela sv. Vojtěcha na náměstí J. A. Alise. Tuto událost mimo jiné chtějí březohorští připomenout i výtvarnou soutěží Příběh Vojtěcha.

Oslavy se uskuteční  21. září letošního roku a pořadatelé soutěže věří, že si i v této nelehké době najdou  pedagogové a žáci čas a chuť na to se soutěže zúčastnit. „Na její průběh bude dohlížet porota, v níž zasedli příbramští výtvarníci a osobnosti, jež se v této oblasti profesně pohybují,“ uvádí za přípravný výbor oslav Markéta Škodová.

Soutěžit se bude v několika kategoriích: základní školy – 1. stupeň, základní školy – 2. stupeň, základní umělecké školy – 6–11 let, základní umělecké školy – 12–15 let, ostatní – od 15 let. Výtvarné techniky a formát zpracování jsou volné. Místo odevzdávání prací: je buď Římskokatolická farnost sv. Vojtěcha, nám. J. A. Alise 284, Březové Hory, telefon: 318 622 203; mobil: 722 430 984 (po domluvě), nebo prostory jednotlivých škol, kde si je po 25. červnu členové a členky přípravného výboru oslav po domluvě se zástupci škol vyzvednou.

Práce vybrané porotou budou vystaveny od července do září letošního roku v kostele sv. Vojtěcha na Březových Horách. Každé výtvarné dílo musí mít přihlášku a písemný souhlas rodičů s vystavením, případně skupinový souhlas, kterým v rámci své praxe disponují jednotlivé školy. Přihlášené práce bude posuzovat porota ve složení: Kateřina Jobeková (předsedkyně), Hana Ročňáková, Hana Chromá, Dominika Šmatláková a Vladimír Herák.

„Oslavy narozenin kostela měly původně už od tohoto jara doprovázet různé kulturní akce, věříme, že jejich plánované vyvrcholení v neděli 20. září se uskuteční. Bude se skládat z dopolední „duchovní“ části v kostele, která bude do značné kopírovat obřad před 130 lety, a části „sousedské“, jež bude mít podobu setkání na náměstí J. A. Alise s doprovodným hudebním a jiným kulturním programem. Již teď jste, pokud situace konání oslav umožní, samozřejmě srdečně zváni,“ dodává Markéta Škodová.

 

Komentáře