Jan Slaba: Snažíme se pouze dělat naší práci na maximum, vizionářsky a co nejvíce dobře

Ředitel SZM Příbram Jan Slaba.

PŘÍBRAM – Pandemie koronaviru společně s vládními omezeními spojenými s nouzovým stavem dopadá na podnikatele, živnostníky, jednotlivce i velké firmy či příspěvkové orgamizace měst. Jednou z nich jsou i Sportovní zařízení města Příbram (SZM). Ta patří mezi největší městské organizace a například společně s divadlem v loňském roce měla výrazně omezený provoz.

Jak v SZM vypadal loňský rok, jaké dopady pro organizaci měla vládní opratření, ale také jak se tato organizace připravuje na letošní rok, či jak se její ředitel dívá na její další rozšiřování, to nám prozradil v rozhovoru prozradil ředitel SZM Jan Slaba.

V loňském roce SZM příliš v provozu nebyla, nicméně bylo více času na opravy. Co se  podařilo opravit, vylepšit či třeba i nově vybudovat?

Areál Nový rybník byl za dodržování aktuálních opatření v provozu téměř celý rok, provoz ostatních, zejména vnitřních sportovišť byl bohužel z nařízení vlády dlouhodobě a opakovaně znemožněn. V době uzavření středisek probíhaly opravné práce, na které bylo potřeba více času a za provozu nebylo možné je stoprocentně realizovat. Tak se Aquapark dočkal opravy dna bazénu, které prosakovalo, opravy omítek, silikonů, dlaždic a dalších technických oprav, revize toboganů, oprav vstupů do vody a skokánků. Na Zimní stadionu byly zase nově nabílené a nalajnované podklady obou ledových ploch a proběhla důkladná údržba zařízení včetně veškerého elektra.

Na zimním stadionu a na plaveckém bazénu se prováděly spíše investice do technologií a oprav, které pro běžného zákazníka nejsou na první pohled vždy zcela viditelné. Dále bylo upraveno okolí budov Zimního stadionu, vznikly nové záhony a okrasné ostrůvky a na plavecký bazén byly zakoupeny nové plavecké dráhy. Velkou částí jsme se podíleli na provozu letního kina společně s Městským kultruním centrem, připravili jsme celé zázemí a zajistili opravy. K větším investicím pak docházelo zejména v areálu Nového rybníka. Bylo například vybudováno litorální pásmo, které mimo jiné přispívá k lepší kvalitě vody, která byla celé loňské léto hodnocena jako vhodná ke koupání a kvalitu si udržela až do poloviny září. Došlo také k opravě vodní skluzavky a umístění nové „suché“ skluzavky u SeZaM bistra, jeho dovybavení inventářem a ozvučením, vybudován byl vstup do vody pro imobilní, včetně investice do vodního lehátka. Vznikla dobrodružně naučná stezka litorálem a lávka na ostrůvek byla pro větší komfort rozšířena. Jedním z větších projektů byla také hobití vesnička, která vznikla namísto původně plánované perníkové chaloupky, která měla stát o kousek dál, na místě bývalého „spodního“ občerstvení. Tento prostor byl po úvaze využit pro jiné účely, konkrétně jako zázemí pro další letošní novinku, a to animační programy, v rámci kterých si děti celé léto vytvářely nejrůznější výrobky, společně sportovaly a poznávaly celý areál Nového rybníka. Hodně společných sil spotřebovaly také přípravy na otevření Junior klubu včetně otevření nové „pobočky“ SeZaM bistra.

Na závěr je důležité zmínit investice do vybavení Junior klubu, který nám během roku 2020 „spadl“ také do správy. Jednalo se především o akustické úpravy prostor, vnitřní a venkovní mobiliář, vybavení baru a jiné. Jako nejdůležitější investiční položku lze zmínit kompletní aparaturu (ozvučení, osvětlení a projekce).

Nový rybník.

Jaké investice mají SZM v plánu v letošním roce?

Na letošní rok máme naplánované další zajímavé investiční a opravné akce, a to hlavně v areálu Nového rybníka. Na Nováku za zmínku stojí určitě například skříňky na uložení bot pro inline dráhu, rekonstrukce sezení v letním kině, nebo úprava hlavního vchodu do areálu. Vznikat budou také nová propagační videa a další materiály. Na bazéně jsou v plánu dílčí opravy zařízení a zázemí, na zimním stadionu se již nyní pracuje na opravě kotelny a vodního hospodářství. Vylepšení se dočká také sociální zařízení na malé hale.

Na kolik SZM vyčíslilo ztráty způsobené loňskými vládními omezeními?

Na střediscích plavecký bazén a zimní stadion evidujeme ztráty z tržeb za rok 2020 okolo 10 milionu korun oproti roku 2019. Mezi další ztráty řadíme snížené nájemné nájemníkům v prostorách obou středisek. Zde se jedná o zhruba 300 tisíc korun. K těmto významným ztrátám je nutné přidat vícenáklady spojené s pandemií. Jde především o nákup hygienických pomůcek, dezinfekce, zabezpečení prostor a podobně.

Díky rozsáhlým úsporným opatřením v rozmezí 2,5 až 3 miliononů a schválení refundace mezd ve výši 6 milionů korun v programu Antivirus úřadu práce je dopad na ekonomiku organizace minimalizován. Velkou roli ve zvládnutí ekonomické situace hrála i úzká, konstruktivní a velmi vstřícná spolupráce se zřizovatelem.

Některé akce jste museli loni zrušit úplně. Která Vás osobně mrzí nejvíc, že se nemohla uskutečnit?

Akcí, které nebylo možné díky koronaviru uspořádat, bylo vícero. Které mě však mrzí nejvíce, jsou akce zimní, tedy bruslení s Mikulášem, Rodinný den v Aquaparku a úplně nejvíce mi letos chyběl Čertovský Novák, na který jsme se připravovali do poslední chvíle. Bohužel to nevyšlo a připravený program, který byl opravdu pestrý a zajímavý, tak neproběhl. Věřím, že přípravy ale zužitkujeme v roce letošním.

Přestože ani v letošním roce to nevypadá, že by došlo k úplnému rozvolnění, plánujete nějaké větší sportovní a společenské akce v letošním roce?

První akcí, kterou jsme museli už letos zrušit je každoroční jarní tábor. S letními turnusy však počítáme a termíny bychom chtěli vypsat v průběhu února. Dále plánujeme všechny letní akce, koncerty a festivaly tak, jako za standardní situace. Štěstí přeje připraveným, a to my rozhodně chceme být. Pokud vše půjde podle plánu, budou se konat hudební večery na bistru, timbersports závody, animační programy a chystáme také nejrůznější programy spojené s olympiádou. Co se pronájmů týče, jednáme například o koncertech Marka Ztraceného, skupin Čechomor, Olympic nebo Traktor.

Dále nelze zapomínat na úzkou spolupráci s Městským kulturním centrem, které plánuje mnoho akcí pro letošní rok, a to jak v Junior klubu, tak na Novém rybníce a v letním kině. U některých bychom měli působit jako spoluorganizátor, u některých jen jako podpora a poskytovatel prostor.

Součástí Nového rybníku je i kemp. Vzhledem k tomu, že asi stejně jako loni budou lidé trávit dovolenou spíš v tuzemsku, neplánujete jeho větší propagaci? Případně jak vidíte jeho osud dlouhodobě do budoucna?

Co se týče kempu v areálu Nového rybníka, tak upřímně, jeho větší propagaci nevidím jako smysluplnou. Již v roce 2020 jsme se potýkali s převisem poptávky vůči nabídce. I tento neutěšený stav nás vedl k tomu, že během této zimy vzniká projekt na úpravu kempu, a to nejen z pohledu terénních úprav, ale chystá se také oprava stávajících chatek, kdy jejich stav hodnotím nyní jako neuspokojivý.

Pod provoz SZM spadá kromě bazénu, zimního stadionu, Nového rybníku, sportovišť také Junior klub nebo nově chata Granit na Šumavě. Zaznívají občas názory, že se SZM se stává jakási „superorganizace“ nebo „superpříspěvkovka“ města, kam se přidruží kde co…  A s tím nabobtnává i personálně… Souhlasíte, nebo máte jiný názor?

Děkuji za dobrou otázku. V tomto případě je důležité, dívat se na věci více z perspektivy a v širších souvislostech. Rozsah námi nabízených služeb je nyní opravdu rozsáhlý. Od provozování zimního stadionu a plaveckého bazénu, přes gastro zařízení, kulturní akce, až po provozování horské chaty.

Zkusím trochu sumarizovat odpověď. Od roku 2018 nám přibyla střediska jako: hřiště pod Svatou horou, in-line dráha, 8 výdejen občerstvení včetně největšího občerstvení na Novém rybníce, půjčovna sportovních potřeb, minizoo a Junior klub. K tomu proběhlo několik významných rekonstrukcí, jako je např. přestavba minigolfu na Novém rybníce na adventure golf, skatepark, volnočasové hřiště, litorální pásmo a další. Rozšířili jsme naší nabídku služeb o kulturně-společenské akce, což lze vidět na významných akcích a projektech jako jsou například příměstské tábory, Timbersports exhibice, Čertovský Novák, animační programy, tematické dny v aquaparku, dětský karneval, minidisco a jiné. K tomu všemu se nyní přidružuje chata Granit. Pravdou je, že SZM v posledních 3 až 4 letech prošlo dramatickým vývojem. Takovýto vývoj a rozšiřování působnosti s sebou samozřejmě nese potřebu ekonomického, personálního, materiálního a provozního zajištění. To je základní logická souvztažnost. Každé nové středisko nebo investice je začleňována do provozu poměrně citlivě a je vždy logicky řešena také otázka personalistiky. Vzhledem k „růstu“ organizace, je samozřejmostí, že během těchto 3 let došlo k určitému navýšení počtu zaměstnanců. Z mého pohledu však ne nijak dramaticky, a to především z důvodu, že mnoho středisek a nových služeb je přidruženo k již stávajícím, a tak jejich personální zajištění je efektivně vyřešeno prostřednictvím stávajících zaměstnanců. Díky tomuto postupu jsme dokázali toto „bobtnání“ výrazně eliminovat. V tuto chvíli patří vyjádřit velké díky všem mým kolegům, kteří často dělají práci mimo svůj rank.

Slova jako „superorganizace“ nebo „superpříspěvkovka“, do které se přidruží kde co, jsem zaregistroval. Nijak mě to neuráží, ani to ve mně nepodněcuje jiné pocity. Snažíme se pouze dělat naší práci na maximum, vizionářsky a co nejvíce dobře. Já v těchto debatách uvádím, že jsme spíše trochu jiná, netypická „příspěvkovka“.

Komentáře