Informační centrum v Pražské ulici zahájilo provoz

Foto: MěÚ Příbram

PŘÍBRAM – Včera zahájilo provoz nové informačního centrum v Pražské ulici. Kromě informací o městě a okolí, v něm může veřejnost zakoupit také upomínkové předměty či vstupenky na kulturní, sportovní nebo společenské akce.

S přestěhováním infocentra do nových prostor souvisí uzavření někdejšího infocentra v Zámečku-Ernestinu. Tomu předcházelo sloučení poboček v Zámečku s pobočkou, která se nacházela v hlavní budově Knihovny Jana Drdy na náměstí T.G.M.  V Pražské ulici infocentrum najdete v její spodní části v čp. 129 v prostorách bývalého fotoateliru, kde veřejnost může využít veškerých doposud dostupných služeb, a to včetně možnosti zakoupení vstupenek v síti TicketPortal. Přesto i v rámci služeb najdete v infocentru zajímavou novinku. „Od letošní turistické sezony přinášíme možnost prohlídky města s průvodcem. Díky průvodcovské službě se návštěvníci o městě budou moci dozvědět více než najdou v brožurách a na internetu. Průvodcovská služba bude k dispozici v letních měsících a věřím, že bude přijata se zájmem,“ přiblížil jednu z novinek letošní turistické sezony starosta Jan Konvalinka.

Od nového místa pro infocentrum si radnice také slibuje přínos pro oživení Pražské ulice. To ostatně deklaroval starosta už loni v srpnu, kdy byl záměr o stěhování této služby oznámen. „Před několika týdny jsem se sešel s obchodníky z Pražské ulici. Hovořili jsme o jejich těžkostech a o tom, proč Pražská ulice nevzkvétá. I nás ve vedení města trápí, že původně živoucí obchodní tepna připomíná nyní spíše ulici duchů. Bavili jsme se o možnostech a způsobech, jak vrátit do Pražské život, jak opět přimět zdejší obyvatele i turisty, aby do Pražské zavítali,“ řekl tehdy Jan Konvalinka. Město tak také vyřešilo fakt, že prostory po bývalém foto-kinu se městu dlouhodobě nedařilo pronajmout.

Nově budované informační centrum v Pražské ulici. Foto:Jan Konvalinka

Informační centrum je veřejnosti otevřeno denně od 9 do 17 hodin, výjimkou jsou pouze vánoční svátky a Nový rok.

O vzniku infocentra jsme již informovali začátkem března ve videoreportáži:

Komentáře