Hrozí zvýšené nebezpečí vzniku požárů

Foto: HZS Středočeského kraje

STŘEDNÍ ČECHY – Český hydrometeorologický ústav vydal vzhledem k teplému a převážně suchému počasí pro Středočeský kraj i další části České republiky výstrahu kvůli zvýšenému nebezpečí vzniku a šíření požárů. 

V souladu s nařízením Středočeského kraje je proto celoplošně zakázáno, používání zábavní pyrotechniky, vypouštění „lampionů štěstí“, používání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení, vjezd motorových vozidel na polní cesty; zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele zemědělských pozemků při jejich obhospodařování, vjezd motorových vozidel na lesní cesty; zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele lesních pozemků při jejich obhospodařování a v souvislosti s péčí o zvěř, zastavení motorových vozidel na místech, kde by se spodní část vozidla mohla dostat do styku s lehce vznětlivými materiály, například suchou trávou, slámou, strništěm, podrostem, listím, rozlitým palivem apod.

Mimo uvedená opatření je dále v následujících místech jako je lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti minimálně 50 metrů, souvislý rostlinný porost umožňující další šíření požáru, zemědělské obdělávané plochy, na nichž jsou pěstovány kultury, které jsou ve stavu možného vznícení, zejména dozrávající obiloviny, a jejich okolí do vzdálenosti 100 metrů, stohy sena a slámy a jejich okolí do vzdálenosti  také 100 metrů zakázáno  rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně (např. pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek na volném prostranství), kouření (s výjimkou elektronických cigaret), jízda parní lokomotivy, povolování výjimek vlastníky lesů z ustanovení lesního zákona.

Porušení povinností stanovených tímto nařízením lze postihnout jako přestupek podle zvláštních právních předpisů.             

Libor Pospíšil,
vedoucí oddělení zjišťování příčin vzniku požárů
HZS Středočeského kraje

Komentáře