Hledají se dárci krevní plazmy

PŘÍBRAM – V týdnu od 3. do 7. října se koná 10. ročník Mezinárodního týdne dárcovství krevní plazmy. Cílem této akce je každoročně zvyšovat mezinárodní povědomí o odběrech zdrojové plazmy, ocenit přispění dárců krevní plazmy k záchraně a zlepšení jejich životů a zvýšit informovanost o důležitosti životodárné léčby plazmatickými bílkovinami i o pacientech, kteří jsou na ni odkázáni.

Pouze díky obětavým dárcům krevní plazmy je totiž možné vytvořit léky, které zachraňují nemocné po celém světě nebo zlepšují kvalitu jejich života. Vlivem pandemie covidu-19 však došlo k poklesu počtu dárců – zatímco potřebných neubývá.

Darováním plazmy pomáháte zachraňovat životy potřebných. Kromě dobrého pocitu a kompenzace získáte také perfektní přehled o svém zdravotním stavu. Během první návštěvy se totiž uskuteční vstupní prohlídka, během které lékař případného dárce vyšetří, změří tlak a nabere vzorek krve pro analýzu krevního obrazu a prověření stavu dárcovy imunity.

Darovat krevní plazmu lze v příštím týdnu také v Příbrami.

Amber Plasma – Dárcovské centrum Příbram

Nám. T. G. Masaryka 3, pasáž Horymír, 261 01

Pondělí–pátek                        07:00 – 18:00

Sobota                                    07:00 – 14:00

Neděle                                               zavřeno

Více informací o darování krevní plazmy najdete na www.amberplasma.com

Komentáře