Hasiči ve Freibergu slaví 160 let, příbramští se přidali

FREIBERG – Sbor dobrovolných hasičů (Freiwillige Feuerwehr) v saském Freibergu letos slaví 160. výročí svého založení. Několikatýdenní program oslav bavil místní občany, ale i hasičské hosty z Německa i zahraničí.

Výročí 160 let hasičského sboru je, na české poměry, skutečně velké výročí. Ve sboru se za tu dobu vystřídaly generace lidí a zažily různé režimy. Bez větších změn funguje nadále jako nedílná součást fungování města a blízkého regionu.

Pro příbramské by tato informace byla běžně bezcenná. Freiberg a Příbram jsou ale od června 1999 partnerskými městy. Partnerství a přátelství mezi hasiči je pak předvídatelné a přirozené.

Na pozvání německých hasičů vyrazili dobrovolní hasiči z Příbrami do Freibergu jako hosté závěrečné slavnostní oslavy výročí. Ta proběhla o víkendu 8.-10. října. Kromě příbramských hasičů dorazili i kolegové ze sborů Darmstadt-Wixhausen a Clausthal-Zellerfeld. Místní hostitelé si připravili nabitý program.

V pátek odpoledne, hned po příjezdu do Freibergu a ubytování, měli hasiči možnost rychlé prohlídky místní hasičské stanice. V podvečer navštívili hosté podniky MPA Dresden a IBExU Institut für Sicherheitstechnik, které provádějí testování výrobků, technologií a chemikálií na požární bezpečnost a odolnost. Hasiči byli svědky ukázek testů a pokusů, které firmy provádí. Následoval přesun na zbrojnici, neformální grilování a seznamování všech zúčastněných.

V sobotu ráno se příbramští hasiči odpojili od skupiny. Vyrazili na Generální konzulát České republiky v Drážďanech odevzdat svůj hlas v parlamentních volbách. Pak se všechny hasičské skupiny opět spojily, na drážďanském výstavišti. Ten víkend tam probíhala výstava Florian, ta se zaměřuje na hasiče a požární ochranu. Hasiči si odtud odnesli cenné informace a poznatky o moderních hasičských technologiích, vozovém parku a osobní výstroji. Odpoledne celá skupina přejela zpět do Freibergu. Tam čekala připravená souprava městského turistického vláčku. Hasiči si pak projeli centrum historického města s mluveným komentářem.

Večer se hasiči sešli v sále pivovaru Brauhof Freiberg. Velitel místního sboru zahájil večer proslovem a povídáním o historii sboru. Následovala slavnostní večeře. Po jídle vystoupili hosté, včetně hasičů z Příbrami – přítomni s praporem SDH Březové Hory. Češi vyjádřili německým kolegům upřímné poděkování za starost o hasiče po celý víkend, popřáli k významnému výročí a předali dary, stuhu k 135. výročí březohorského hasičského sboru (oslava proběhla omezeně v červenci) a dort s motivy hasičů ve Freibergu a Příbrami. Dort byl v závěru večera slavnostně zakrojen a rozdán přítomným.

Tato událost není prvním kontaktem mezi hasiči v Příbrami a Freibergu. V září 2020 se německý sbor zapojil do Běhu hasičů do Svatohorských schodů.

Poděkování patří městu Příbram za organizaci cesty do Německa a hasičskému sboru ve Freibergu za péči o ubytované hosty.

Vít Novák, Sbor dobrovolných hasičů Březové Hory

Foto: Vít Novák, Jan Suchánek, Zdeněk Velas, Jiří Velas, Philipp Preißler

Komentáře