Dvořákův svět se zhmotní v multižánrovém představení ve Vysoké u Příbramě

VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ – Památník Antonína Dvořáka ožije multižánrovým představením oslavujícím téměř třicetiletý vztah Antonína Dvořáka k tomuto malebnému regionu na okraji Brd a k jeho obyvatelům. Po tři večery, 27., 30. května a 4. června, dostane vždy stovka diváků možnost zažít nevšední příběhy spojené s životem tohoto světového skladatele a s jeho hudební tvorbou nebo příležitost poznat dobovou gastronomii.

Na projektu Dvořák se vrací pracuje přes čtyřicet umělců z regionu i celé ČR pod režijním vedením Veroniky Kyrianové a Richarda Němce z uměleckého uskupení Goglmogl produktion.„Výchozím bodem naší inscenace je slavná fotografie Josefa Václava Sládka z léta 1894, zachycující širokou Dvořákovu rodinu a přátele na schodech Kounicovy vily na Vysoké, která dnes slouží jako Památník Antonína Dvořáka,“ říká ředitel památníku a spoluautor projektu Vojtěch Poláček. Sto třicet let starý snímek zachycuje členy rozvětvené rodiny Antonína Dvořáka a jeho mecenáše, politika, hraběte JUDr. Václava Kounice. V den jeho pořízení se na Vysoké sešla celá řada uměleckých osobností. Velká část rodiny se věnovala hudbě. Přátelskou pospolitost oslavovali zpěvem, hrou na hudební nástroje a Dvořákova dcera Otilie, budoucí manželka skladatele Josefa Suka, také komponovala. Na návštěvě tu tehdy byl i portrétista a krajinář František Josef Klír. Snímek pořídil básník Josef Václav Sládek, který byl rovněž nadšeným amatérským fotografem a kterého podobně jako Antonína Dvořáka také ovlivnil pobyt ve Spojených státech.

Klíčové historické postavy v dobových kostýmech z rodinného portrétu vystoupí a provedou návštěvníky neobvyklou uměleckou instalací. Jedním z dějišť bude samotná vila hraběte Kounice, místo častých koncertů klasické hudby s atmosférou domácích salonů přelomu 19. a 20. století. Slavný skladatel uvedl ve vile některé skladby vůbec poprvé. Umělci ale zavedou diváky i do přilehlého anglického parku nebo na břehy malebného Rusalčina jezírka.

„V inscenaci nabídneme několik hudebních experimentů. Zazní v ní například téměř neznámá Vysocká polka. Ta se dochovala díky Dvořákově klavírní úpravě, jejíž rukopis je uložen v Národním muzeu. Za Dvořákových časů tuto skladbu často hráli ve vysockých hospodách. My ji nyní znovu po mnoha letech představíme v úpravě pro dechové nástroje. Tu pro inscenaci vytvořil pedagog Adam Tomášek ze ZUŠ Jakuba Jana Ryby,“ přibližuje Vojtěch Poláček.

Z kapacitních důvodů jsou diváci při představení rozděleni do tří skupin, které rotují mezi třemi částmi inscenace. Skupiny mají barvy podle vstupenek (bílá, modrá, červená). Samotná délka představení je tři hodiny. Začátek představení je vždy v 17 hodin. V případě nepříznivého počasí jsou připraveny náhradní termíny ve dnech 25. května a 3. a 5. června.

Komentáře