Dopravní omezení na D4 mezi Kytínem a Dobříší by mohlo skončit v půli srpna

Foto: ŘSD

PŘÍBRAMSKO – Do finále vstupuje oprava pravého jízdního pásu v délce pěti a půl kilometru dálnice D4 mezi Kytínem a Dobříší. V tomto týdnu se provádí v celé délce i šířce jízdního pásu pokládka obrusné konstrukční vrstvy z mastixu.

„Ta v navazujících úsecích proběhne také na větvích mimoúrovňových křižovatek EXIT Kytín a Voznice, které obsluhují jízdní pás ve směru na Příbram. Aktuálně je tak tento jízdní pás zcela uzavřen a doprava je kompletně převedena do protilehlého jízdního pásu, kde se jezdí v režimu 2+1, tedy jeden jízdní pruh směr Příbram. Nicméně na víkend dojde k přechodnému převedení na režim 1/1+2, aby se předešlo případným komplikacím v dopravě v souvislosti s víkendovými špičkami,“ vysvětluje Martin Buček z týku komunikace Ředistelství silnic a dálnic.

ŘSD pak musí ještě dokončit opravu mostní závěry na mostě u EXIT Kytín, instalaci zádržného systému, obnovit vodorovné a svislé dopravní značení. „Pokud nenastane žádná mimořádná situace, rádi bychom v průběhu dalšího víkendu demontovali stávající dopravně inženýrské opatření a v neděli 15. srpna v odpoledních hodinách celý úsek uvedli do provozu,“ říká Martin Buček s tím, že další dokončovací práce budou již probíhat mimo komunikaci nebo provoz omezí pouze lokálně v rámci posuvného pracovního místa. Dokončit bude třeba ještě vodorovné dopravní značení v plastu, které je možné realizovat teprve s odstupem dvou a více měsíců.

Komentáře