Dokončení oprav loňského propadu na Březových Horách omezí dopravu

Foto: Eva Švehlová

PŘÍBRAM – S omezením parkování u kostela sv. Vojtěcha na Březových Horách musí řidiči počítat od 19. června.  Bude se tam provádět injektáž nezpevněného zásypu propadu. Po dobu realizace prací, které mají probíhat do 4. srpna, bude v dané části náměstí J. A. Alise omezený také provoz.

K propadu došlo loni v noci na 22. září, sesuv podloží nad historickým důlním dílem tehdy v místě také způsobil poruchu na vodovodním řadu. Zajištění propadu – jeho zasypání a překrytí betonovou deskou tehdy provedl státní podnik Diamo, který nyní zajistí i zmíněnou injektáž. Po dokončení potřebných prací bude prostor předlážděn.

Komentáře