Kraj opraví silnici ze Solenic do Dolní Líšnice

Solenice

SOLENICE/STŘEDNÍ ČECHY – Krajská rada odsouhlasila stavební firmu, která pro Krajskou správu a údržbu silnic bude provádět rekonstrukci silnice od Solenic po křižovatku se silnicí III/0046 u Dolní Líšnice. Součástí této významné stavby bude také vybudování opěrných zdí a zajištění skal.

Celková cena rekonstrukce a rozšíření téměř dvou kilometrů dlouhého úseku silnice mezi Solenicemi a křižovatkou u Dolní Líšnice přesáhne 107,5 milionu korun. „Rada schválila společnost Swietelsky stavební jako dodavatele této zakázky. Tato firma zvítězila ve výběrovém řízení, do něhož se přihlásilo celkem pět firem,“ uvedl Karel Bendl, radní pro oblast silniční dopravy.

Stavební firma bude mít na starosti rekonstrukci a rozšíření silnice III/11822 až po křižovatku se silnicí III/0046. „Především provedeme úpravy šířkových parametrů, změnu příčného sklonu a úpravu nivelace. V rozšířených částech komunikace budeme muset stabilizovat silnici pomocí opěrných zdí. Součástí stavby bude také zajištění skal,“ informoval Karel Bendl.

Kraj původně předpokládal, že tato zakázka bude stát více než 109,2 milionu korun bez DPH, ale nakonec se celkové náklady snížily na přibližně 88,88 milionu korun bez DPH, což odpovídá 107,5 milionu korun včetně DPH. Cena je tedy o 18,7 procent nižší než původně odhadovaná. „Pokud všechno půjde dobře, stavbu bychom měli předat zhotoviteli k realizaci v následujících týdnech. První řidiči by se na této nové silnici mohli projet již v roce 2025,“ uzavřel Karel Bendl.

Komentáře