Dobříšská sportovní hala je po rekonstrukci opět v provozu

Dobříšský místostarosta Tomáš Vokurka v opravené sportovní hale. Foto: město Dobříš

DOBŘÍŠ – Dobříšská sportovní hala prošla svou největší rekonstrukcí v historii, díky které nyní nabízí moderní prostory pro sportovce i širokou veřejnost.

Sportovní hala byla postavena v 70. a 80. letech minulého století. Kromě samotné sportovní plochy byla v budově umístěna také posilovna, sauna, ubytovna, restaurace a v posledních letech tam sídlí i městská knihovna. Od otevření haly se však do budovy, kromě drobných oprav, prakticky neinvestovalo. Její chátrání tak bylo potřeba začít řešit. 

Sportovní hala v Dobříši.

S velkou rekonstrukcí haly se začalo už v roce 2017, kdy byla zahájena první etapa projektu snížení energetické náročnosti tohoto místa. Během ní byl vyměněný sportovní povrch, vytvořeno hlediště a vybudovány nové úložné prostory. V druhé etapě pak bylo provedeno v první řadě zateplení pláště budovy, instalovala se nová vzduchotechnika, osvětlení a mimo jiné proběhla také rekonstrukce recepce nebo kotelny. Začátkem letošního února pak byla celková rekonstrukce sportovní haly dokončena. Více k tomuto tématu prozradil dobříšský místostarosta Tomáš Vokurka. 

Co vše se na budově sportovní haly v rámci rekonstrukce dělalo?

Už v první etapě projektu, která byla realizována ještě předchozím vedením města, došlo k výměně starého sportovního povrchu v hlavní části haly, bylo zde upraveno hlediště a některé úložné prostory. V druhé etapě, která byla ukončena právě na konci února letošního roku, prošla největší změnou zejména střecha, resp. její plášť, který je prakticky úplně nový. Zároveň byla kompletně zateplena fasáda haly a vyměněna veškerá okna a vstupní dveře. Za účelem zvýšení energetických úspor byla zrekonstruována kotelna, včetně  instalace nové vzduchotechnické jednotky, která je umístěna na části střechy sportovní haly. Obnovou prošlo také osvětlení. Návštěvníci si na první pohled všimnou, že také vstup do sportovní haly je radikálně změněn, protože byly instalovány moderní automatické dveře a celkově se zvětšil samotný prostor foyer. Rekonstrukcí a obnovou prostor prošla také související recepce.

Prošla rekonstrukcí také restaurace, která je součástí haly a k ní patřící toalety?

Ano, i když v počátku se s tím nepočítalo, což si myslím, by byla promarněná šance. Prostory restaurace byly sice o něco zmenšeny, ale udělala se tady nová podlaha, podhledy, instalovala se nová vzduchotechnika, osvětlení a samozřejmě, tak jako po celé budově, byla provedena nová výmalba. Kompletní rekonstrukcí prošly také toalety. Jsem přesvědčen, že takto v komplexu s ostatními razantními změnami ve sportovní hale dávají všechny opravy smysl.

Jaká je nyní kapacita diváků v hale?

Pokud budeme počítat místa na sezení i stání, vejde se sem něco okolo 350 diváků.

Sportovní plocha je nyní velmi moderní, jaké je její využití?

Je plně využitelná pro všechny druhy halových sportů. Umožňuje zejména míčové hry všeho druhu, také tenis, ale její víceúčelový materiál umožní trénink také gymnastům či příznivcům aerobiku či bojových sportů. Zachována byla samozřejmě i možnost rozdělení prostoru na tři menší individuální hřiště, což ocení například školy při pořádání žákovských turnajů.

Je už nyní vše hotové nebo je v plánu ještě něco dalšího?

V plánu je během června až července instalovat v prostoru hlavní haly ještě novou horolezeckou stěnu. V rámci veřejné zakázky už byl vybrán dodavatel a celková cena stěny i s montáží se pohybuje okolo půl milionu korun. Doufáme, že tím uděláme radost dalším sportovcům.

Jak to bude se zdejší posilovnou?

Posilovna bude ještě během tohoto roku přesunuta do prostor bývalé ubytovny. Zde dojde ke stavebním úpravám a rekonstrukci zázemí, včetně sprch a toalet. Namísto stávajících posilovny pak vznikne velká nářaďovna, kam bude možné uschovat sportovní náčiní i ochranné gumové pásy na sportovní plochu.

Jaká je budoucnost původně plánované přístavby gymnastického sálu?

Mám-li být upřímný, v tuto chvíli realizaci tohoto projektu nevidím reálně, protože chybí především vhodné podmínky financování. Dobříšský gymnastický oddíl přišel loni na podzim s návrhem využít dotačního titulu v rámci programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, a já jejich aktivitě děkuji, nicméně po pečlivém zvážení všech podmínek dotace i dalších okolností jsme vyhodnotili, že realizace projektu je velmi složitá s příliš komplikovaným financováním. Jít do toho by pro město, a myslím i pro gymnastický oddíl, bylo velmi riskantním dobrodružstvím, tak jsme od projektu museli prozatím odstoupit.

Sportovní hala zůstává pod správou městské společnost Dokas?

Ano, v tomto se nic nemění. Veškeré informace k provozu, pronájmu a další podrobnosti naleznou lidé na webových stránkách www.dokas.cz.

Na kolik tedy celková rekonstrukce sportovní haly vyšla?

Celkové finanční náklady na projekt snížení energetické náročnosti dobříšské Sportovní haly vyšly dosud na bezmála 50 a půl milionu korun. Z toho patnáct a půl milionu na zateplení je hrazeno ze získané dotace prostřednictvím Státního fondu životního prostředí.

Denisa Havlíčková

Komentáře