Dobříš dokončila modernizaci hřišť mezi školami

Foto: město Dobříš

DOBŘÍŠ – Město už v loňském roce zrekonstruovalo hlavní multifunkční sportovní hřiště mezi školami. Letos dokončilo celkovou modernizaci sportovního areálu výměnou povrchů na dalších hřištích ve sportovním areálu.

V novém školním roce mohou děti z 1. ZŠ a 2. ZŠ Dobříš, gymnázia a ze sportovních kroužků využívat nově zmodernizovaná hřiště na basketbal a volejbal ve sportovním areálu základních škol.

Na začátku loňského školního roku bylo v Dobříši po velké rekonstrukci opět otevřeno multifunkční sportovní hřiště, které se nachází mezi školami. Jeho prostor využívají nejen žáci dobříšských základních škol, ale také studenti gymnázia, další sportovci a široká veřejnost.

Hřiště, které je určené nejen pro kopanou, ale i další kolektivní sporty a atletické disciplíny prošlo po více jak 17 letech od jeho vybudování velkou rekonstrukcí. Sportovci tady mohou využívat atletický ovál, místo pro skok daleký a hřiště, které získalo umělý trávník 3. generace s atestací mezinárodní fotbalové organizace FIFA a certifikací pro pořádání oficiálních turnajů české fotbalové asociace FAČR.

Finanční náklady celé této akce ve výši 3,2 mil. Kč včetně DPH byly hrazeny z rozpočtu města Dobříš. „Jsem rád, že se nám povedlo multifunkční sportovní areál zrekonstruovat a poskytnout tak potřebný prostor nejen pro školy, ale i další sportovní organizace v našem městě a veřejnost,“ řekl místostarosta Tomáš Vokurka.

Letos bylo na rekonstrukci multifunkčního areálu navázáno opravou dalších hřišť ve sportovním areálu mezi školami. Výměny sportovních povrchů se nyní dočkalo hřiště na basketbal a volejbal.

Pracovalo se v době letních prázdnin, ale s ohledem na problémy s dodávkou sportovních povrchů z Velké Británie se dokončovací práce protáhly až do konce září. Pro hřiště na volejbal byl instalován vpichovaný umělý venkovní polypropylénový smyčkový tenisový a víceúčelový sportovní koberec s certifikací pro tenis a pro hřiště na basketbal je použitý povrch modulový venkovní polypropylénový. Povrch je certifikován na základní míčové sporty basketbal, házená, volejbal, tenis a další.

Projekt byl podpořen z Národních dotací Ministerstva pro místní rozvoj z výzvy Podpora regionů 2021. Celkové náklady akce činily 1,3 milionů Kč a dotace byla poskytnuta ve výši 900 tisíc korun.

 

Komentáře