Dobříš bude mít nové přírodní hřiště a opraví schody do rybníka Papež

DOBŘÍŠ – Skončilo veřejné hlasování mezi letošními návrhy participativního rozpočtu s názvem Tvoříme Dobříš a vyhlásilo vítěze. Tentokrát byla na realizaci hned dvou projektů vyčleněna z rozpočtu města částka ve výši 200 000 korun.

Už v prosinci loňského roku spustilo město Dobříš 3. ročník participativního rozpočtování s názvem Tvoříme Dobříš. Lidé mohli nejprve podávat své návrhy na zlepšení života ve městě a přicházet s nejrůznějšími nápady. „Do tohoto ročníku participativního rozpočtu bylo možné navrhovat projekty s cenou realizace maximálně do 100 000 Kč,“ upřesnil zastupitel a koordinátor Tvoříme Dobříš Miroslav Sochor. Navrhovaný projekt mohla podat osoba starší 15 let a nesměl propagovat produkty či služby komerčního, náboženského či politického charakteru. O zařazení konkrétního návrhu do veřejného hlasování nakonec rozhodla odborná komise. Z celkem sedmnácti návrhů bylo vybráno osm projektů, které jejich autoři představili veřejnosti formou on-line prezentace po které následovalo anonymní a tajné hlasování.

Veřejnost mohla hlasovat od 3. března do 4. dubna. U každého návrhu byl připraven validační protokol i prezentace navrhovatele. Pravidla hlasování letos navíc umožňovala vybrat a hlasovat pro více projektů a zároveň zde byla možnost udělit i jeden negativní hlas pro návrh, o kterém si hlasující myslel, že by neměl být vůbec realizován. Každý hlasující měl k dispozici 3 plusové a 1 mínusový hlas. Celkem se zapojilo letos 500 hlasujících, kteří rozdali dohromady 1555 hlasů.

Na prvním místě s celkem 179 hlasy se umístil návrh s názvem „Revitalizace zeleně a nové přírodně blízké herní prvky – dětské hřiště Větrník“, který podali Petr Kaliba a Šárka Heřmánková. Druhé místo obsadil návrh s názvem „Úprava schodů do rybníka Papež“ s celkem 172 hlasy, který navrhli Hanka a Petr Dudíkovi.

„Jsem rád, že se hlasování zúčastnilo úžasných 500 hlasujících tedy více než v loňském roce. Pro každý z vítězných projektů hlasovalo cca 40 % všech zúčastněných. Nyní budeme s oběma navrhovateli jednat o realizaci jejich vítězných projektů. Zároveň bych chtěl poděkovat i navrhovatelům, jejichž návrhy nezvítězily za to, že pomáhají Tvořit Dobříš. Už nyní můžeme všichni přemýšlet, jaký projekt navrhnout pro rok 2022,“ říká k výsledkům Tvoříme Dobříš 2021 radní a zastupitel města Dobříš Miroslav Sochor.

Komentáře