Do prvních tříd nastoupilo 430 dětí

Foto: Eva Švehlová

PŘÍBRAM – V termínu zápisů bylo do příbramských základních škol přihlášeno 424 dětí, v průběhu prázdnin se počet navýšil a 1. září do prvních tříd nastoupilo 430 dětí.

V příbramských základních školách je pro školní rok 2022/2023 otevřeno celkem devatenáct prvních tříd, do kterých rodiče a prarodiče 1. září doprovodili celkem 430 žáčků. Z tohoto počtu je 21 dětí z Ukrajiny.

 „Pro nový školní rok se podařilo bez větších obtíží umístit do prvních tříd všechny děti, které se dostavily k zápisům a nemají odklad školní docházky. V průběhu prázdnin došlo ještě k mírnému navýšení počtu prvňáčků. Kromě zmíněných prvních tříd jsou v letošním roce otevřeny také dvě třídy přípravné, o které je mezi rodiči stále větší zájem. Pro ukrajinské děti, které rodiče nezapsali do základních škol budou i nadále otevřeny adaptační skupiny,“ upřesňuje informace místostarostka Zorka Brožíková a dodává: „Všem školním dětem i všem pedagogům přeji klidný rok, který, jak věříme, stráví ve škole bez nutnosti distanční výuky.“

Eva Švehlová,

tisková mluvčí města Příbram

Komentáře