Dnes si připomínáme výročí březohorské důlní katastrofy

PŘÍBRAM – Dnes si připomínáme 131. výročí jedné z největších důlních katastrof v Evropě, při níž zahynulo 319 horníků a záchranářů. Došlo k ní 31. května 1892 na Březových Horách na dole Marie. Tato tragická událost postihla nejen horní města Březové Hory a Příbram, ale i okolní obce, ze kterých postižení havíři pocházeli. Po zesnulých zůstalo 286 vdov a 961 sirotků. 

Před polednem 31. května 1892 přicházeli Emanuel Kříž, Alois Nosek, Jan Kadlec a Václav Havelka ke stoupacímu stroji, aby se tudy dostali na povrch ze své ranní směny. Skupinka horníků čekala, až se na stoupacím stroji uvolní místo. Všichni si svítili hornickými kahany, a protože Emanuelu Křížovi dohoříval knot v kahanu, rozhodl se jej před nástupem na stroj vyměnit, neboť vstup na stoupací stroj bez světla byl přísně zakázaný. Doutnající knot Kříž odhodil, avšak ten se propadl sýpkou do sklípka. Všichni čtyři kontrolovali, zda nevznikl požár, ale když se ani po patnácti minutách nic nedělo, rozhodli se vystoupat nahoru. V jednu hodinu odpoledne již ale náraziště začalo hořet (příčinou bylo vzplanutí olejem napuštěných třísek).

Požár na Mariánském dole byl uhašen 1. června mezi 1:00 až 2:00 hodinou v noci. Z odpolední směny, na které pracovalo 835 havířů, se 318 nevrátilo ke svým rodinám. Mezi nimi i 5 horníků, kteří položili svůj život ve snaze pomoci svým kamarádům. Marně všichni doufali, že se následujícího dne podaří někoho zachránit. Jen jako zázrakem se po více 24 hodinách od vzniku požáru zachránil jediný horník – Jan Soukup. Ze Ševčínského dolu vyfáral po 24 hodinách po požáru.

Protože velký obětí hrozil možným nebezpečím vzniku epidemie, byla většina obětí z rozhodnutí představitelů příbramských dolů pochována do narychlo vykopaných hromadných hrobů na březohorském a příbramském hřbitově.

A právě tam i u dolu Marie si pravidelně v tento den zástupci města, Cechu horníků a hutníků, hornických a městských spolků i veřejnosti připomínají výročí této tragické události. Nejinak tomu bude i dnes. Akce začne v 16 hodin položením kytic a věnců u pomníku obětem katastrofy na Příbramském hřbitově, pak následuje přesun na Březohorský hřbitov a v 17 hodin akce vyvrcholí u vzpomínkovým aktem u pomníku vdov a sirotků u dolu Marie na Březových Horách.

Komentáře