Den divadla svatohorského gymnázia oslavil letos desáté výročí, na podzim bude k vidění ještě jednou (fotogalerie)

Letos se školní soubor divákům představil s tím nejlepším ze Shakespeara.

PŘÍBRAM – Den divadla svatohorského gymnázia se za deset let své existence stal už jednou z příbramských tradic. Každoročně se na konci školního roku pro své spolužáky, rodiče i veřejnost představují studenti této školy jako herci v divadelních hrách dle vlastních úprav na dané téma. Na podzim si představení pravidelně zopakují pro studenty a žáky ostatních příbramských škol.

Počátky této školní aktivity sahají do roku 2008, kdy vznikla snaha vytvořit projekt, který zapojí všechny svatohorské gymnazisty do tvořivé práce na divadelních představeních a pomůže rozvíjet jejich osobnost pomocí metod dramatické výchovy. „Navíc umožní i žákům, kteří třeba nejsou ve třídě studijně nejlepší, zažít úspěch a ukázat se spolužákům a kantorům z jiné stránky, jako skvělí herci, tanečníci, muzikanti či zpěváci,“ vzpomíná na začátky Dne divadla jeho duchovní otec Tomáš Bílek s tím, že se zároveň od počátku chtěli vyhnout besídkovosti školních akademií v tom nejhorším smyslu slova, tedy pelmelu všeho možného, co zrovna někoho napadne, bez jakékoli dramaturgické struktury. „Nutno říci, že v prvním ročníku věnovanému kramářským písním se nám to úplně nepovedlo,“ dodává sebekriticky.

Po prvním ročníku už akce vždy dostala jasný a funkční dramaturgický plán. Každá třída si vylosuje z jednotného daného tématu materiál, z kterého vytvoří představení, a dále si vylosuje, jakou formou jej ztvární, na výběr je z činohry, pantomimy, muzikálu, opery, baletu, pohybového divadla nebo loutek. Po představeních tříd se vždy divákům představí dramatický soubor Gymnázia pod Svatou Horou s vybraným představením. Bohužel jistým důkazem nekulturnosti části publika je smutný fakt, že o přestávce, jež bývá mezi vystoupeními jednotlivých tříd a studentským souborem, řady diváků poměrně výrazně prořídnou. Potrvá zřejmě ještě dlouho, než si Příbramáci tento projev křupanství uvědomí a začnou se chovat jinak.

Neméně zajímavý je i přehled velkých představení, která odehrál dramatický soubor Gymnázia pod Svatou Horou. Dešperanda strašná dcera, aneb spravedlivá odplata pejše a marné nádhernosti – moralitka současného brněnského autora Huberta Krejčího. Mrazík – na motivy známé ruské pohádky. Vrchlického Noc na Karlštejně. Zkrocení zlé ženy v překladu Martina Hilského. Lišák Pseudolus – Plautův předobraz Moliérova Lakomce. „V režii Roberta Tylečka, herce Divadla A. Dvořáka, jsme odehráli Ze života hmyzu, bratří Čapků a Strakonického dudáka, či Krásné oči, ohyzdné obrazy. Z příbramských autorů nemohl chybět Jan Drda a jeho Hrátky s čertem. V letošním roce jsme se mohli podívat na projekt amerického herce a lektora Edmunda Di Giovanniho Best of Shakespeare v původním znění,“ zakončuje výčet jednotlivých představení vedoucí školního dramatického souboru Tomáš Bílek.

Většinu výše uvedených her a záznamů z třídních představení je možné najít na youtube kanálu Gymnázia pod Svatou Horou. Nakonec zbývá jen popřát si „Zlomme vaz!“ i v letech následujících a poděkovat za finanční podporu městu Příbram.

Během jednotlivých ročníků jste v podání studentů svatohorského gymnázia mohli vidět přestavení na témata:

2008 Kramářské písně

2009 Ohlas písní ruských

2010 Z pověstí českých

2011 Pocta Williamu Shakespearovi

2012 Antická inspirace

2013 Karel Čapek

2014 Česká divadelní klasika

2015 Kytice

2016 800 let města Příbrami

2017 Světové drama

Komentáře