Čtyři krajské knihovny si mohou za peníze Kraje koupit nová auta pro lepší oblužnost regionu

STŘEDNÍ ČECHY/PŘÍBRAM – Krajští zastupitelé schválili přidělení neinvestiční dotace ve výši 4 miliony korun pro čtyři krajské knihovny. Tato finanční podpora je určena na nákup automobilů kategorie N1, které slouží k zabezpečení regionálních funkcí knihoven v Benešově, Kutné Hoře, Mladé Boleslavi a knihovně Jana Drdy v Příbrami.

„Středočeský kraj je největším krajem v České republice a to se samozřejmě odráží i v regionálním knihovnictví. V rámci Středočeského kraje se nachází více než 800 knihoven. Průměrně jedna knihovna v České republice obsluhuje 62 menších obecních knihoven, zatímco průměrný počet obsluhovaných knihoven v rámci Středočeského kraje je 160. Tento rozdíl nám ukazuje, že při tak velkém počtu obsluhovaných knihoven je komunikace obtížnější a vlastní dopravní prostředek je nezbytností, například pro zajištění cirkulace knižního fondu,“ vysvětlil Václav Švenda, krajský radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu.

Pro plnění regionálních funkcí a poskytování služeb menším obecním knihovnám je Středočeský kraj rozdělen do pěti regionů: Benešov, Kladno, Kutná Hora, Mladá Boleslav a Příbram. Regionální funkce jsou vykonávány čtyřmi krajskými knihovnami: městskou knihovnou v Benešově, v Kutné Hoře, v Mladé Boleslavi a knihovnou Jana Drdy v Příbrami. Tyto knihovny mají za úkol poskytovat podporu a zajišťovat kvalitní knihovnické a informační služby pro menší knihovny ve svém regionu. Dále se starají o celoživotní vzdělávání pracovníků obsluhovaných knihoven, budování kvalitního a odborně zpracovaného knižního fondu a poskytování dalších služeb.

Tato neinvestiční dotace umožní krajským knihovnám ve Středočeském kraji lépe plnit své regionální funkce a poskytovat kvalitní služby menším knihovnám. Automobily kategorieN1, financované touto dotací, budou sloužit jako prostředek dopravy pro knihovny při plnění jejich regionálních úkolů. Díky těmto finančním prostředkům budou krajské knihovny schopny lépe koordinovat svou činnost, navazovat a udržovat kontakt s menšími knihovnami ve svém regionu a zajišťovat kvalitní služby pro obyvatele.

Komentáře