Chcete letos pořádat akci s programem přes 22. hodinu? Musíte zažádat o výjimku z vyhlášky

PŘÍBRAM – Od loňského roku platí celostátní vyhláška, která zakazuje bez předchozího schválení zastupitelstvem, pořádat venkovní akce po 22. hodině. Pokud nějakou takovou akci chcete pořádat, je nejvyšší čas, zažádat si o výjimku.

Návrhy na akce, které svým programem překročí desátou večer, mohou pořadatelé podávat do 16. března. Návrhy budou následně vyhodnocené a případně zařazené do vyhlášky jako výjimky. Je nutné uvést název akce, pořadatele (včetně kontaktních údajů) a dobu jejího konání. Náměty můžete zasílat na adresu MěÚ Příbram, Tyršova 108, Příbram I, případně na e-mail: radka.skubalova@pribram.eu

Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2017 o změně OZV č. 2/2017 o nočním klidu naleznete zde: http://pribram.eu/mesto-pribram/dulezite-pravni-predpisy/vyhlasky.html

Komentáře